جواب مرحله 247 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 247 جدولانه یک

جواب مرحله 247 جدولانه یک

آزرده -> دلتنگ
آسیای دستی -> دستار
آشفته -> آسیمه
اثر صادق هدایت -> مازیار
اثر محمد علی جمال زاده -> راه آبنامه
ارز پر قدرت -> دلار
از روی شهوت -> شهوانی
از سعدی -> بوستان
اقدام کردن به کاری -> مبادرت
باقیمانده ها -> بقایا
بالشتک ماوس -> پد
برگ برنده -> اس
پایتخت لیبی -> طرابلس
پایتخت کره جنوبی -> سئول
پراکندگی و شکست لشکر -> هزیمت
پیش -> ضمه
تخت -> اریکه
ترسیده -> هراسان
جنگجو -> رزم آور
جهانی که در آنیم -> دنیا
چار -> همسایه
خالص و بی غش -> سارا
خاندان -> سلسله
خنجر -> دشنه
خو گرفته -> مانوس
خودروی ده نفره -> ون
دستگاه گوارش -> هاضمه
دوستان -> یاران
رفت و آمد به شتاب -> تکاپو
سخنان بیهوده و مزخرف -> شر و ور
سر فوتبالیست -> هد
سنگینی -> وزن
سیاره زهره -> ناهید
شدنی -> ممکن
شرح و توضیح -> بیان
شهری در همدان -> ملایر
شکسته -> مکسور
شیوه -> اسلوب
طرف -> ور
عامل وراثت -> ژن
علم اشکال -> هندسه
غذا خوردن -> تناول
غذای نیم روز -> ناهار
فاش کردن سخن -> انما
فرمان بردن -> تمکین
فیلمی از علی قوی تن -> آدمکها
فیلمی با بازی الناز شاکردوست -> ارابه مرگ
قسمتی از تخم مرغ -> زرده
قوی جثه -> تناور
گرداگرد دهان -> نس
گریه و نوحه -> مویه
گل نارنجی رنگ -> لادن
لطیف و هموار -> نسو
مادران عرب -> امهات
ماهی فروش -> سماک
مخزن سیمان -> بونکر
مسخره کردن ورزشی -> هو کردن
میوه نکو -> به
نا خلف -> نا اهل
نادر -> نایاب
نت چهارم -> فا
نتیجه -> ثمره
نشانه جمع -> ها
نکوهش -> ملامت
نیمه بار -> تا
هواپیمای عجول -> جت
وسیله اندازه گیری زاویه -> نقاله
کتاب مقدس یهودیان -> تورات
کتمل کننده -> مکمل
کجاست؟ -> کو
کشور اروپایی -> لتونی
کشور مرفه عربی -> کویت
کمک و دستیار -> وردست
کنار -> نزد
کناره -> دامنه
کوچک و بزرگ خلیج فارس -> تنب
یازده -> اا
یوش -> آهسته