جواب مرحله 246 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 246 جدولانه یک

جواب مرحله 246 جدولانه یک

آب منجمد -> یخ
از پوشاک ورزشکاران -> شرت
از خزندگان -> مار
اصفهان قدیم -> جی
اندیشمندان -> علما
ایما -> اشاره
باران اندک -> زش
بازیگر فیلم بی خوابی -> آل پاچینو
بخار دهان -> ها
بدهی -> وام
بوزینه -> میمون
پابان ها -> اواخر
پایتخت فراری -> رم
پشت سر -> ورا
پول خارجی -> ارز
پیرامون -> دورادور
پیکر و اندام -> جثه
ترش و شیرین -> مز
تصفیه -> پالش
تقویت امواج رادیویی -> رله
تیم فوتبال اسپانیایی -> رئال مادرید
تیک فوتبال انگلیسی -> لیور پول
جدید -> نو
چشم درد -> رمد
چهره نما -> اینه
حرف دهن کجی -> یی
حیوان وحشی -> دد
خداوند -> رب
خط نابینایان -> بریل
خودروی ده نفره -> وندرسار
دشمن -> عدو
دلداده مجنون -> لیلی
دور -> بعید
دکان -> مغازه
رهبر -> لیدر
روایت کننده -> راوی
روییدن گیاه -> رویش
ریاکار -> دورو
زرین -> طلایی
سال ترکی -> ییل
سوا -> جدا
شب عرب -> لیل
صدای ترساندن -> پخ
ضمیر اول شخص مفرد -> من
علف خوار -> چرنده
فارغ و آسوده -> سبکبال
فوتبالیست آرزانتینی -> دی ماریا
فیلمی با بازی آل پاچینو -> بوی خوش زن
قدرت و توان -> نیرو
قلم فرنگی -> پن
گل ته حوض -> لای
گمراه کننده -> اغواگر
گویند حبیب خداست -> مهمان
لمه های صورت و بدن -> لکو پیس
مسابقات سراسری -> لیگ
مسرور -> شادمان
معمار کلیسای سن پیتزو -> مادرنو
مقابل کیفی -> کمی
مولود و کودک -> ولید
میوه نارس -> کال
نام قدیم مدینه -> یثرب
نو پدید آمده -> نوایین
نوشه -> زاد
نوعی آش رقیق -> سوپ
نیروی هوایی ارتش -> نهاجا
هزینه درس خواندن -> شهریه
همشیره -> خواهر
ورزش مادر -> دو
کتاب مقدس هندوان -> ودا
کتداول و مرسوم -> رایج
کشوری در آمریکای جنوبی -> آرژانتین
یافتن -> یابیدن