جواب مرحله 244 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 244 جدولانه یک

جواب مرحله 244 جدولانه یک

ابر نزدیک زمین -> مه
اثر عبدالحسین زرین کوب -> شهر بی دروغ شعر بی نقاب
از چاشنی ها -> رب
از درختان جنگلی -> توسکا
از روی خلوص و پاکی -> صمیمانه
اسب چاپار -> یام
اشاره به دور -> ان
اصلاح بی نظمی دندان ها -> ارتودنسی
الهه عشق یونان باستان -> ونوس
اولین انسان -> آدم
بانگ -> ندا
بدون رطوبت -> خشک
برتر از گوهر -> هنر
بزرگ و عظیم -> کلان
به جا آوردن -> ادا
به جز -> الا
بی باکانه -> متهورانه
پاداش -> سزا
پاک شمردن -> تقدیس
پرنده زیبا -> قو
پلیدی -> رجس
ترکیده و شکسته -> غر
توشه -> زاد
ثروتمندی -> توانگری
خشکی -> بر
خطا -> سهو
خمیازه -> اسا
خوب -> نیکو
خوشبخت -> سعادت مند
داد و ستد -> بده بستان
داد و فریاد توخالی -> هارتوپورت
دارای مزیت -> مزی
دانه خشبو -> هل
درخت مسواک -> یسر
درند تیز پا -> یوزپلنگ
درنوردیدن -> طی
درون دهان -> کب
دست نخورده -> بکر
دهنه -> لگام
دوست و همدم -> یار
راه رفتن -> مشی
راه کوتاه -> ره
رفتار -> عمل
زهرآلود -> سمی
ساز و کار -> مکانیسم
سخان بی معنی -> یان
شراب -> خمر
شش -> ریه
شهر سینمایی فرانسه -> کن
شیوا -> رسا
صحنه نمایش -> سن
عدد تنفسی -> شش
عدد هندسی -> پی
عشوه آمدن -> نازکردن
عضو پرواز -> بال
عقل -> خرد
غالب شعری حافظ -> غزل
غزال -> آهو
فریاد افسوس -> وای
فیلمی با بازی پرویز پرستویی و گلشیفته فراهانی -> به نام پدر
فیلمی با بازی خسرو شکیبایی -> دل شکسته
قسمت اصلی ذره بین -> عدسی
قشنگ -> زیبا
قعر جهنم -> درک
قوم کم حرف -> لر
گله -> رمه
مادرعرب -> ام
مخالف -> ضد
مزد -> اجرت
مغرور -> غره
مقدم -> صدرنشین
میوه تلفنی -> الو
ناتوان -> زمین گیر
نوعی انگور دانه درشت -> ریش بابا
نیم صدای ساعت -> تیک
هر یک از یاران مسیح -> حواری
هنوز فرنگی -> یت
واحد سطح -> ار
واحد طول -> متر
واحد مقاومت الکتریکی -> اهم
وک -> قورباغه
کوزه سفالین -> ابریق