جواب مرحله 242 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 242 جدولانه یک

جواب مرحله 242 جدولانه یک

آخر و عاقبت -> فرجام
آزمایش لباس -> پرو
آن -> دم
آواز حزین -> زخ
از حبوبات -> ماش
از طوایف ایرانی -> بلوچ
از مرکبات -> دارابی
اعتماد به خدا در کار -> توکل
افراد یک خانواده -> خانوار
انچه ابدی است -> جاویدان
اکراه و ناچاری -> جبر
با -> اش
با اهمیت و مهم -> باارزش
باره -> مورد
برادر پدر -> عمود
بستر -> جا
بی عرضه -> پخمه
بی عیب -> سره
پارچخ پنبه ای -> نخی
پارچه مالیدنی -> نمد
پارکت -> چوب فرش
پیشگاه خانه -> رواق
توشه -> زاد
تکه پارچه کهنه -> لته
جامه صاف کن -> اتو
چربی جانوری -> پیه
چه کسی -> کی
حمال -> باربر
خاطر -> یاد
خواب خوش -> رویا
خوش طعم کننده غذا -> ادویه
دارایی -> مال
دالان -> کریدور
دلباخته و شیفته -> عاشق
راه و روش کار -> لم
رسوب آب رودخانه -> لای
روز گذشتهئ -> دی
زحمت -> رنج
سطح و رویه -> رو
سوغات ساوه -> انار
شجاع -> یل
شرط زندگی آرام -> تفاهم
صاحب -> ذا
ظرف آبجوش -> کتری
فرزند زاده -> نوه
قالی -> فرش
قد و بالا -> قامت
قلب -> دل
قوت و توانایی -> زور
گل سرخ -> رز
لیست غذا -> منو
مادر در لفظ عامیانه -> ننه
ماست چکیده -> لور
ماه شروع مدارس -> مهر
متداول بودن -> رواج
مجالس عیش و نوش -> بزم
مخالف و زد -> منافی
مردان -> ذکور
مرض -> دا
مقابل آستری -> رویه
مقابل باطل -> حق
مقابل دام -> دد
مقابل زن -> مرد
میوه لهیده و پر آب -> اب لمبو
نادان -> چل
نافرمان -> گردن کش
نشانه تیر -> هدف
نقش کردن نوشته ها وتصاویر روی کاغذ -> چاپ
نوعی پلو همراه با خلال نارنج و پلو -> شیرین پلو
نوعی شیرینی با آرد برنج -> شکرپنیر
نوعی مایع ظرفشویی -> ریکا
نوعی نان فانتزی -> شیرمال
هدیه عروس -> رونما
همراه اصول -> ادب
همسر آدم -> حوا
ویران و خراب -> منهدم
کار پوشیده -> سر
کارگر کشتی -> جاشو
کشتی جنگی -> ناو
کوتاه و ناقص -> نارسا
یگانه و یکتا -> واحد

powerbank