جواب مرحله 241 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 241 جدولانه یک

جواب مرحله 241 جدولانه یک

آزرده شدن -> رنجیدن
آمرزنده -> غفار
اثر پرویز قاضی سعید -> شبهای پر ماجرا
اثر جرج برنارد شاو -> کاندیدا
اثر جلال آل احمد -> نون و القلم
اثر شهریار مدنی پور -> آبی ماورابحار
ارادی -> اختیاری
از استان ها -> قم
از بازیگران فیلم زمهریر -> ابوالفضل پور عرب
از مراکز استان ها -> یزد
استوار و محکم -> مبرم
افزودن -> ازدیاد
امت ها -> امم
اندک -> کم
اهل مرو -> مروی
ایوان -> رواق
بالا آمدن آب دریا -> مد
برداشت محصول -> درو
بشر -> آدمیزاد
بهشت جاوید -> عدن
بوی ماندگی -> نا
بی درنگ -> عجالتا
بیماری همه گیر -> اپیدمی
پای افزار -> لکا
پایتخت لاتوس -> وینتیان
پدر -> ابوی
پسوند شباهت -> سا
پشت -> کمر
پوسیده -> رمیم
پویانمایی -> انیمیشن
تشنه فریب بیابان -> سراب
تقلب کردن -> جعل
تکیه گاه -> مسند
جاری -> روان
جای بی خطر -> امن
جشن و طرب -> بزم
چو حل گشت آسان شود -> معما
حرف انتخاب -> یا
حرف همراهی -> با
خرس آسمانی -> دب
خرسند وراضی -> قانع
خطاب بی ادبانه -> هی
خویشان و خدمتگذاران -> حشم
دارای نکته آموزشی -> آموزنده
دام و تله -> فخ
درست و بی نقص -> کامل
دروازه -> درب
ذره باردار -> یون
رد رگ ها جاریست -> خون
رمزینه -> کد
روا و مجاز -> مباح
رود مرزی -> اروند
روش و ایین -> مسلک
زدنی به سیگار -> پک
زمین سبز و خرم -> چمن
زیر پا مانده -> له
ساز شاکی -> نی
ساز و کار -> مکانیسم
سانسور -> ممیزی
سرسرا -> هال
سگ بیمار -> هار
سیاه رنگ -> ادهم
عود -> ند
قدرت -> زور
گمراه شدن -> ضلال
مالدار -> بای
مطیع -> رام
معمولی -> عادی
میان -> لا
نابودکردن -> محو
نام -> اسم
نژاد و نسبت -> نزاد
نظر -> رای
نقص در اعضای بدن -> فلج
نیکی -> خوبی
هدیه دادن -> اهدا
وا رفته -> شل
وحشی -> دد
کشف ماری کوری -> رادیوم
کشیک و نگهبانی -> یتاق
کنایه از تسلیم شدن -> زانو زد
یاری دهنده -> ممد