جواب مرحله 240 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 240 جدولانه یک

جواب مرحله 240 جدولانه یک

آتشفشان ایتالیا -> وزو
از آثار ویلیام شکسپیر -> رومیو و ژولیت
از دهستان های لاهیجان -> لیالستان
از سلاح های سرد -> قداره
از گلها -> لادن
از کشورهای آمریکای مرکزی -> جامایکا
اسباب ورزشی پرتابی -> دارت
انتقال بیمای به دیگری -> سرایت
انجمن -> محفل
بخل -> شه
برگ برنده -> اس
به سر بردن عهد و پیمان -> وفاداری
پادشاه -> کیا
پایین هر چیز -> ذیل
پرده دری -> هتاکی
پشت لب مرد -> سبیل
پنج ترکی -> کال
پنداری -> گویی
تایید کرده شده -> موید
تملق و چاپلوسی -> موس موس
تکلیف دانش آموز -> مشق
جای دور زدن -> مدار
جشن و شادی -> سور
جوانان -> فتیان
چندین جزیره -> جزایر
چوپان -> شوان
حرف نوروزی -> سین
خوی -> خصلت
درماندگی -> گرفتاری
دم بریده -> ابتر
دهان -> کام
دهنه -> لگام
رمزینه -> کد
رنگ سبر تند -> یشمی
سپاس خدای را -> بحمد الله
ستمکار -> جایر
سر -> کله
سهل -> اسان
شاعر قصیده سرا -> قاانی
شخص -> کس
شرق شناس -> مستشرق
عروس آذری -> گلین
عظیم ترین حیوان خشکی -> فیل
عینک به چشم دارد -> عینکی
غذای ایرانی -> آش
فیلم حبیب الله بهمنی -> سیب و سلما
فیلمی از عباس رافعی -> راز مینا
قابله -> ماما
قتل سیاسی -> ترور
قد -> قامت
گل بدون آن نمیشود -> خار
لبالب -> مملو
مالک -> ذو
مجسمه لباس -> مانکن
محلی در اطراف مکه -> منا
مرا دریاب -> ادرکنی
مرسوم -> متعارف
مشت نمونه آن است -> خروار
ملک الموت -> عزراییل
نارس -> کال
ناگزیر -> وادار
ناگهان -> یکباره
نام سابق اندیمشک -> صالح اباد
نت ششم موسیقی -> لا
نومیدی و شکست -> ارمان
نیک نهاد -> نیک سرشت
هرزگی -> یاوگی
وسیله اخطار خودرو -> بوق
وعده گاه -> میعاد
وی -> او
کاتب -> قلم زن
کار با احتمال خطر -> ریسک
کامروا -> موفق
کشتی جنگی -> رزم ناو
کشور آفریقایی -> کامرون
کشیدن -> جر
یعقوب فرانسوی -> ژاکوب
یکه -> تک