جواب مرحله 239 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 239 جدولانه یک

جواب مرحله 239 جدولانه یک

انبار غذای بدن -> شکم
انبار کشتی -> خن
ای دل شاعر -> دلا
بخشش -> سخا
بزرگراه -> اتوبان
به تنهایی -> یک تنه
بی حس -> لس
بی یار -> تک
پزشکی -> طب
پنج آذری -> بش
پیشخانه -> تراس
تراب -> خاک
توانگری و دارایی -> مکنت
جایگاه مرشد -> سردم
جسم نیست -> روح
جمع شی -> اشیا
جهان -> دنیا
چهره شطرنجی -> رخ
حوضچه حمام -> وان
حیوانی شبیه گوسفند -> بز
خم بزرگ -> دن
خمیدگی کاغذ -> تا
دالان -> راهرو
دایم -> ابد
دربندان -> اسرا
درویش -> قلندر
دریا -> یم
دوستداران -> اولیا
دوستی و علاقه -> ود
رمق -> نا
روز قیامت -> یوم الحساب
سایه -> نش
سست رای -> دم دمی مزاج
سنگ آسیاب -> اس
سوره فاتحه -> ام الکتاب
سیاح -> جهانگرد
شتر بارکش -> لوک
شنونده -> نیوشا
شهر تهران -> ورامین
شهر روشنایی -> نور
شهر مقدس عراق -> سامرا
شهری در استان اردبیل -> خلخال
شکوه گوی جدایی ها -> نی
غیر عرب -> عجم
فروشگاه جنس بنجل -> ابکردن
فنا -> زوال
فیلمی ازنوید مهین دوست -> هرچه خدا بخواهد
گذرگاه -> ممر
گربه عرب -> هر
گناه قانونی -> جرم
لحظه -> ان
ماهوت پاک کن -> شت
متکا -> بالشت
مجبوب زیبا -> نگار
محصول گیاه گون -> کتیرا
مخفف ساو -> سا
مرطوب -> نمناک
مرکز ایران -> تهران
مقابل زن -> مرد
مقابل مدرن -> سنتی
نام دخترانه -> ساناز
نام مردانه -> ساسان
نخ تابیده -> ریس
نفع -> سود
نیزه کوچک -> مک
همسر اسکارلت -> رت
واحد سنجش سطح -> ار
والده -> مادر
ویتامین جدولی -> کا
کمیابی -> ندرت
کودک -> بچه
یار قوری -> کتری
یکی از القاب اروپایی -> لرد