جواب مرحله 238 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 238 جدولانه یک

جواب مرحله 238 جدولانه یک

آشوب -> بلوا
آشکار -> مبین
آشکارا -> صراحتا
اثر امیل زولا -> نانا
اثر بالزک -> آرزوهای بر باد رفته
اثر ژول ورن -> بیست هزار فرسنگ زیر دریا
اثر صادق هدایت -> ولنگای
از حشرات آفات مزارع -> شته
از درندگان -> ببر
از دوره های تحصیلی -> کارشناسی
التهاب مغز -> سرسام
اکسید کلسیم -> اه
بخیه -> کن
بیماری -> دا
پاکدامنی -> نزهت
پایتخت ویتنام -> هانوی
پیام کوتاه -> اس
ترشرویی -> عبس
تعجب خانمانه -> وا
توان -> بنیه
توحش -> بربریت
تکیه کردن -> اتکا
تیپا -> اردنگی
جدایی و دوری -> مهجوری
جنابعالی -> شما
جوان شدن -> فتا
چاره و علاج -> گزیر
چرخ اتومبیل -> تایر
چند هدیه -> هدایا
چهره -> رخ
حکم فقیه -> فتوی
خاطر -> یاد
خالکوبی -> وشم
خانه -> سرا
خانواده -> اهل
خوب نیست -> بد
خویشاوندی -> نزدیکی
خویشی و قرابت -> نسبت
در حال فرار -> گریزان
درنوردیدن -> طی
دستورات -> فرامین
راس -> سر
راه شاعرانه -> ره
رتبه -> درجه
رسوم -> آداب
سازمان تبهکاری -> مافیا
سایه -> نش
سرایت آب به چیزی دیگر -> نشت
سنگینی -> وزن
سوغات اصفهان -> گز
شکوه و جلال -> کیابیا
صید -> شکار
طرف -> ور
عدد ورزشی -> دو
عزم -> اراده
فهمیدن -> حالی شدن
فیلمی از حمید بهمنی -> گام های شیدایی
قطر دهانه لوله تفنگ -> کالیبر
قیمت -> بها
مخلوط کردن -> آمیختن
مدد -> یاری
مربوط به امور صنعتی -> فنی
مقابل -> رویاروی
میان -> لای
نرخ بازاری -> فی
نشان تجاری -> آرم
نوعی نان -> باگت
نیکو رفتار -> آدمی سیرت
هوس باردار -> ویار
کردار -> کنش
کشور اروپایی -> کرواسی