جواب مرحله 235 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 235 جدولانه یک

جواب مرحله 235 جدولانه یک

ابدی -> لایزال
اثر استاندال -> سرخ و سیاه
اثر اسماعیل فصیح -> خاک اشنا
اثر شهرنوش پارسی پور -> بر بال باد نشستن
از فیلم های جیمز باند -> اسکاریفال
از ماه های میلادی -> مارس
از مراکز استان ها -> ساری
اسب ماده -> مادیان
اعلان -> آگهی
باد کردگی -> ورم
باریک -> نازک
برهان -> دلیل
بستر و گهواره -> مهاد
پایتخت اوکراین -> کیف
پایتخت بوسنی و هرزگوین -> سارایوو
پست ترین مراتب -> اسفل السافلین
تخته سفید -> وایت برد
ترس -> باک
جمع مولی -> موالی
چسبنده -> لزج
حد وسط -> بینابین
خو گرفتن -> انس
درون حاشیه -> متن
دو یار همقد -> اا
روزگار -> دهر
زمان پس از حال -> اینده
سست و تنبل -> لس
سنجیدن -> سبک سنگین کردن
شرح چیزی را گفتن -> وصف
شنکبه گوسفند -> سیرابی
شیوا -> رسا
صفتی برای چای -> دبش
ضروری -> لازم
ضمیر وزنی -> من
طرف -> ور
عدد منفی -> نه
علت -> سبب
عهده دار انجام کاری -> مکلف
غربال -> الک
فراهم کردن -> تدارک
فرش مالیدنی -> نمد
فوت -> مرگ
قانع شدن -> بسنده کردن
قراضه و از کار افتاده -> لکنته
ماه شاعرانه -> مه
محبوب و معشوق -> نگارین
محموله -> بار
مرض قند -> دیابت
مزه نمکی -> شور
معضل و دشواری -> دنگ و فنگ
ملخ -> جراد
منصوب به لر -> لری
میدان بوکس -> رینگ
ناپیدا -> گم
نت چهارم -> فا
نشانه مفعولی -> را
نقره -> سیم
نقش هنر پیشه -> رل
نگاه شاعرانه -> نگه
نوعی امرود -> مل
نوعی سردرد -> سرسام
نوعی وسیله جابه جایی بارهای سنگین -> لیفتراک
هرگز نه عرب -> لن
هزار میلیون -> میلیارد
همراه فراوان -> فت
همراه کره -> مربا
هموار نیست -> ناصاف
هوشمندی -> ذکا
وسیله ای در ژیمناستیک -> پارالل
وقوف بر امری -> اشراف
کنایه از برجسته و برگزیده -> گل سرسبد
یار برهمن -> رای