جواب مرحله 233 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 233 جدولانه یک

جواب مرحله 233 جدولانه یک

آخرین توان -> نا
آینده -> آتی
اثرباستانی شهر سامن -> برج خان قلی
اثری از بزرگ علوی -> روایت
از استان ها -> همدان
از حواس پنج گانه -> بویایی
از خدمه هواپیما -> مهماندار
از فروع دین -> امربه معروف
ایالت -> استان
بچه های دو قلو -> همزاد
بخشنده -> جوانمرد
بستر -> جا
به جا آوردن -> ادا
پاسخ مثبت -> آری
پناهگاه -> مامن
پیشه خلبان -> هوانوردی
جفت -> زوج
چسبناک -> دج
چلنگر -> قفل ساز
حجم فرعونی -> هرم
حرف شگفتی -> وا
حیله گری -> رندی
خرمای نارس -> بسر
خوار و بار -> ارزاق
دادگر -> عادل
درخت جنگلی -> راش
درخت صنوبر -> تنب
دستاویز -> اتو
دندان فیل -> عاج
دیوانگی -> جنون
رایج -> متداول
روا و شایسته -> جایز
روکش -> کاور
زیان -> ضرر
سازمان فرهمگی ملل متحد -> یونسکو
سرمایه جاودانی -> زم
سنگریزه -> شن
سوسمار -> ضب
شدنی -> ممکن
صابون خیاطی -> مل
ظالم -> جایر
عدد ورزشی -> دو
فقیر -> ندار
قطعی برای کتاب -> رحلی
گرداگرد دهان -> نس
گستاخی -> تجاسر
لیست غذا -> منو
مایع چسبناکی که از بدنه برخی درختان ترشح میشود -> صمغ
مبتکر جنگ ستارگان -> ریگان
معادل فارسی تست -> آزمونه
مورد اشاه -> مشار الیه
نت ششم -> لا
نحیف -> لاغر
نظاره کردن -> تماشا
نفس خسته -> هن
نوعی کیک -> دری
نیمه بار -> تا
کدو تنبل -> اج
کشتی خشن -> کج
کشور اروپایی -> لیتوانی
کلمه شگفتی -> وخ
یار آفتابه -> لگن