جواب مرحله 232 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 232 جدولانه یک

جواب مرحله 232 جدولانه یک

آزمون -> تست
آموز اگر طالب فیضی -> افتادگی
اثر برتولد برشت -> آنکه گفت اریوان که گفتنه
ارزش و مقام -> ارج
از حشرات گزنده -> ساس
از شهرهای خراسان رضوی -> نیشابور
اشاره به مکان دور -> آنجا
امید -> رجا
انگشت بزرگ -> شست
ایوان -> تراس
بدگویی -> هجو
برخی در آستین پرورش میدهند -> مار
برکت آسمان -> باران
بیماری درد مفاصل -> رماتیسم
بیهوشی -> کما
پاره و کهنه -> ژنده
پایین -> زیر
پرچم -> لوا
پسر رستم -> سهراب
تظاهر به نیکی -> ریا
جاده قطار -> ریل
جاری -> روان
چیزی که با نان خورده شود -> نانحور
چین و شکن -> یرا
حاصل قطران زغال سنگ -> نفتالین
حرف فاصله -> تا
حزن و اندوه -> ترح
خرس آسمانی -> دب
خرمن گندم -> بنو
خواب شیرین -> شکر خواب
درخت اتگور -> تاک
دریاچه ای در حمام -> وان
دلتنگی حاصل ز یادآوری گذشته -> نوستالژی
دهان را با آن شیرین کنند -> شیرینی
رنج -> درد
زره بنیادی -> اتم
زمان حاضر -> حال
زن گندم گون -> سمیرا
زهرآلود -> سمی
زود مرزی -> ارس
زیرکی -> هوش
ساز تیره -> تار
سبزی خوشبو -> ریحان
سرمایه جاودانی -> کار
سزاوار نیست -> ناشایست
سیاهی جسم -> شبه
شخص -> کس
شلاق -> تازیانه
شهر عربستان -> جده
شکاف -> ترک
شکوفه درخت نارنج -> بهار نارنج
فوتبالیست اسپانیایی -> سرخی وبوسکتس
فیلمی با بازی حامد بهداد -> حس پنهان
قلاب کمربند -> سگک
گرفتن و جدا کردن -> سلب
گریزگاه -> مفر
گناه -> جرم
لباس -> کسا
لوله گوارشی -> مری
مشک -> خیک
ملک -> شاه
منسوب به بهار -> بهاره
مکان -> جا
نوشتن -> نگارش
نوعی غسل -> ارتماسی
هواپیمای عجول -> جت
هواکش آشپزخانه -> هود
هکه را شامل میشود -> هر
کرم نورانی -> شبتاب
کشتی جنگی -> ناو
کشور اروپایی -> دانمارک
یاقوت -> یاکند