جواب مرحله 231 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 231 جدولانه یک

جواب مرحله 231 جدولانه یک

آفرین -> زهی
از حروف ندا -> آی
از سرداران ساسانی -> ویندویه
از صفات باریتعالی -> قهار
از فرزندان آدم -> قابیل
از فیلم های حسین لطیفی -> روز سوم
امامان -> ایمه
انگشت بزرگ -> شست
بزرگ ترین شهر استرالیا -> سیدنی
بندگی -> رق
بوی خوش -> شمیم
پارسایان -> اتقیا
پذیرفتن -> قبول
پرده در -> هتاک
پرنده دریاچه -> قو
پزشک -> طبیب
پسوند نگهبانی -> بان
پهلوان شاهنامه -> رستم
تازه آذری -> ینی
تازیانه -> شلاق
تالار بزرگ -> هال
تبار -> ایل
ترجمان -> معانی
تیم فوتبال اسپانیایی -> آلمریا
چرانیدن -> رعی
چربی نیمه جامد صنعتی -> گریس
خالکوبی -> تتو
خشنود نیست -> ناراضی
خوردن عرب -> اکل
خیالی،ایده آل -> رویایی
خیزران -> بامبو
دانایان -> عقلا
در جواب هوی -> های
درخت کرم ابریشم -> توت
درس نوشتنی -> انشا
دروازه بان بزرگ روسیه -> یاشین
دلیر -> شجاع
دو دست -> یدان
دوباره فعال شدن -> بازگشایی
دوستان -> یاران
رفتارهای بی مزه -> اطوار
روح -> روان
زتدگانی -> معیشت
زنده -> حی
زهره گاو -> گاویزن
ژله مانند -> لزج
سرای مهر و کین -> دل
سماق -> تتری
سنگی قیمتی و سرخ -> لعل
شاکر -> شکرگزار
شعر چهار مصرعی -> ربایی
شهر آذربایجان غربی -> خوی
شهر فردوسی -> طوس
عامل تکثیر نهان زایان -> هاگ
عظمت -> بزرگی
فیلمی از باشه آهنگر -> فرزند خاک
گردش کودکانه -> ددر
لمس کننده -> لامس
مجلس بزرگان -> سنا
محل تولد حضرت ابراهیم ع -> اور
مذاهب -> ادیان
مروارید -> لولو
ملال آور -> ممل
میزان سنجش طلا -> عیار
ناآرامی -> تنش
نوعی عروسک -> باربی
نیاز -> اقتضا
هشتمین ماه میلادی -> آگوست
واحد نظامی -> یگان
کاغذ ضخیم -> مقوا
کتابی از آلفونس دوده -> سافو
کشتی جنگی -> ناو

powerbank