جواب مرحله 229 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 229 جدولانه یک

جواب مرحله 229 جدولانه یک

اثر امیر عشیری -> شب زنده داران
اثرعلی محمد افغانی -> همسفرها
اخوی -> برادر
اسب چاپار -> یام
استخوان های پوسیده -> رمام
الک شده -> بیخته
انبار -> خازن
باریک -> نازک
باریک بینی -> دقت
بازیگر فیلم بعدازظهر سگی سگی -> سعید آقا خانی
بزرگ و سرور -> مهتر
بها -> نرخ
پافشاری -> سماجت
پایتخت ارمنستان -> ایروان
پایتخت میانمار -> رنگون
پدر -> ابوی
پسوند شباهت -> آسا
تحسین شده -> محسن
تعلیم کننده -> معلم
تن -> بدن
جوان -> برنا
حرف تعجب -> وا
حرف نداری -> بی
حرف همراهی -> با
خاک کوزه گری -> رس
خداوند -> رب
دختر -> دوشیزه
رطوبت -> نم
رود فرانسه -> رن
رویداد -> ماوقع
ریشه -> بیخ
زندگی کردن -> زیستن
زیرکی -> دها
زینت و آرایش -> بزک
سازنده زره -> زراد
سبزه زار -> راود
سوی و طرف -> زی
سیلی -> لت
شانه و دوش -> کتف
صعود -> ارتقا
عضو صورت -> لپ
غذای نیم روز -> نهار
فراگیرنده -> شامل
فرمان توقف -> ایست
فیلمی با بازی بهرام رادان -> سنتوری
فیلمی با بازی جمشید هاشم پور -> واکنش پنجم
فیلمی با بازی رضا عطاران -> بی خود و بی جهت
قرائت کردن -> تلاوت
قطعه -> تکه
گرو گذارنده -> راهن
گه گاه -> جسته گریخته
گوینده -> راوی
گیاه -> نبات
لبه تیغ -> یلمان
ماه ادبی -> مه
محال -> ناممکن
محل ورود -> در
مخوف و ترسناک -> مهول
مدیون -> مرهون
معلم دبستان -> آموزگار
مقابل -> قبال
منقار پرنده -> نک
نااستوار -> لق
نجیب و شریف -> نبیل
نخستین زوج -> آدم و ح
نفوذ کامپیوتری -> هک
نیرو -> قوت
هدایت -> رهبری
هنگامه به پا کردن -> قیامت کردن
واژگون -> نگون
کشنده بی صدا -> سم
کشور آفریقایی -> کامرون
کشورسیگار برگ -> کوبا
یار عروس -> داماد
یاری -> مدد
یازده -> اا