جواب مرحله 228 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 228 جدولانه یک

جواب مرحله 228 جدولانه یک

آزاد -> رها
آزادمرد کربلا -> حر
آغاز شب -> مسا
از حروف مقطعه قرآن -> حم
از سایت های معروف -> یاهو
از سوره های قرآن -> طه
از شهرهای استان بوشهر -> دیلم
از قبایل صدر اسلام -> اوس
از گازها -> کلر
از نژادهای اروپایی -> اسلاو
اشتها و خواستن -> میل
امر از رسیدن -> رس
ایالتی در آمریکا -> آیووا
باوفای حیوانات -> سگ
بشقاب بزرگ -> دوری
پایمال شده -> له
پدر عمار -> یاسر
پدربزرگ رستم -> سام
پرنده سعادت -> هما
پژواک صدا -> اکو
پیامبر قوم یهود -> موسی
تنها و تک -> یکه
تیرانداختن -> رمی
جستن گلوله -> هک
جواب هوی -> های
حرف عطف فارسی -> واو
حرف گزینش -> یا
خدای قلندر -> هو
خلاف جزر -> مد
خوردن عرب -> اکل
خوردنی پس از غذا -> دسر
درمان کردن -> مداوا
دریاسالار -> آدمیرال
دمل -> کورک
ده سال -> دهه
دوستی -> ود
دیکته -> املا
رازها -> اسرار
زادگاه حضرت ابراهیم -> اور
زن بسیار دانا -> علامه
زوبین -> مک
سبزی سالاد -> کاهو
سرزنش -> لوم
سرنخ معدن -> رگه
شجاع -> دلاور
شمشیر بازی -> اسکریم
علامت جمع -> ها
علامت مفعولی -> را
فاصله دارد -> دور
فرستادن -> ارسال
فرستاده -> رسول
فرشتگان -> ملایک
فرمانده ارتش -> امیر
فریب -> مکر
فلز سرچشمه -> مس
فوت -> مرگ
فیلمی از بهرامیان -> آل
گدایی -> کدیه
گرامی داشتن -> اکرام
گماشته -> مامور
مخفف که او -> کو
مدد -> یاری
مرکز کشور غنا -> اکرا
مهر شده -> ممهور
میوه تابستانی -> هلو
میوه نارس -> کال
نوعی ساز -> رود
هیزم -> هیمه
واحد شمارش چهارپایان -> راس
ویزا -> روادید
کاخ تاریخی فرانسه -> ورسای
کاما -> ویرگول
کنده کاری -> حک
یار بادمجان -> کدو