جواب مرحله 225جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 225جدولانه یک

جواب مرحله 225جدولانه یک

آفرین -> براوو
آفرین -> زهی
اجباری -> الزامی
از ماهیان -> بادبان ماهی
از میوه ها -> کیوی
از هفت سین ها -> سبزه
استراتژی -> راهکار
الله -> خدا
اما -> ولی
باد مشرقی -> سبا
بالاتر از سرلشکر -> سپهبد
بالای فرنگی -> آپ
بخیه درشت -> کن
برف ترک -> قار
بین نشستن و برخاستن -> نیم خیز
پاک از تهمت -> مبرا
پایدار و ثابت -> مقاوم
پایین -> زیر
پرستار -> نرس
پرنده ای با پاهای بلند -> لک لک
پرنده کشتزار -> کرک
پسر رستم -> فرامرز
پسوند شباهت -> سا
پلوی آبکش نشده -> کته
پیروان -> امت
پیشوا -> رهبر
ترسناک -> مهیب
تصدیق ژرمن ها -> یا
تمام پوشش خانه -> بام
تیره بزرگی از گیاهان -> ببربیان
جمع رسم -> رسوم
حشره موزی -> مگس
خرگوش -> آرنب
خسارت دیده -> خاسر
خوب نیست -> بد
دشنام -> سب
دیدن -> تماشا
روزی -> رزق
ریز و کوچک -> فنقلی
زبان ایران -> پارسی
زیست، حیات -> زی
سرباز نیروی دریایی -> ناوی
سست رای -> دمدمی
سمت و سو -> ور
سیم -> نقره
شتر -> جمل
شماره ویژه -> کد
شهر اصفهان -> ری
شهر اصفهان -> زرین شهر
شهر همدان -> رزن
ضد آب بیگانه -> واترپروف
عالم اللهی -> لاهوت
عدس -> مرجمک
عدسی -> لنز
عرض -> پهنا
غمگین -> اسی
فایده معنوی -> فیض
فراهم -> مهیا
فشار روحی -> استرس
فصل -> باب
قایق -> زورق
قدر و مرتبه -> شان
قوچ -> راک
گل بی برگ -> پرپر
گل سرخ -> رز
گیاه بوریا -> کخ
ماه روزه -> رمضان
مایه دارویی -> واکسن
محفظه میز -> درو
مخفف اگر -> گر
مروارید غلطان -> اشک
مهربانی -> رافت
میوه ای جنگلی -> ازگیل
نام -> اسم
نت چهارم -> فا
نجات دهنده -> ناجی
نزد ایرانیان است و بس -> هنر
نزدیک بین -> میوپ
نشانه ها و معجزه ها -> آیت
نقش هنری -> رل
نویسنده امیل -> روسو
هذیان -> یان
هنوز انگلیسی -> یت
هوای گرفته -> ابری
ویتامین جدول -> کا
کارمند -> اداری
کاسه سر -> جمجمه
کشیده شده -> ممتد
کوزه سفالی -> سبو
یاری دهنده -> یاور
یازده -> اا
یک خودمانی -> یه