جواب مرحله 224 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 224 جدولانه یک

جواب مرحله 224 جدولانه یک

آن سوی سقف -> بام
اثر بلقیس سلیمانی -> بازی آخر بانو
اثر حسین قلی مستعان -> عشق مقدس
اثر نسرین ثامتی -> عروس سیاه پوش
از اقوام درجه یک -> برادر
از رشته های دانشگاهی -> هنر
از روی دروغ و باطل -> به ناحق
از شهرهای خراسان رضوی -> تایباد
بار درخت -> بر
بچه گوسفند -> بره
بچه های دوقلو -> همزاد
برکت و نیک بختی -> یمن
بزودی -> عن قریب
بیرق -> لوا
بینایی سنجی -> اپتومتری
پایتخت مولداوی -> کیشینف
پررونق -> آباد
پشت سر -> ورا
پهنای شمشیر -> صفح
تابندگی -> درخشش
تاج خروس -> لالکا
تزویر -> ریا
تشنه -> تش
جاده کوتاه -> ره
جای بازگشت -> ماب
جایگاه -> مقام
حکومت مستقل -> خودگردان
خالص -> قح
خبز -> نان
خودآرایی -> دش
خودستایی -> منم
دشمن سرسخت -> لد
رتبه ها -> رتب
رشته کوهی در ایتالیا -> آپنین
زائو ترسان -> آل
زمام -> مهار
زن سالخورده -> پیرزن
سازمان بین المللی استاندارد -> ایزو
ساکن صومعه -> راهب
سخت دل -> قسی
سر به راهی -> تاهل
سوراخی در کوه -> درل
شایسته تر -> احق
شبان و چوپان -> راعی
شهر بندری هندوستان -> بمبیی
شهر مازندران -> نکا
شیوه رفتار -> قلق
صبحانه نخورده -> ناشتا
صنم -> بت
فرزند نتیجه -> نبیره
فرمان خان مغول -> یرلیق
فریاد -> بانگ
فیلمی از پیتر هاستینگر -> خرس های محلی
گرم و سوزان -> حار
مته برقی -> درل
مردم فرومایه -> حشو
مصیبت -> داهیه
مقابل کتبی -> شفاهی
مقراض و قیچی -> گازانبر
موسس سلسله افشاریان -> نادر شاه
ناشکیبایی -> جزع
نهایی -> غایی
نوجوان -> شارخ
نوعی ماشین چاپ سریع -> رتاتیو
نویسنده بابا لنگ دراز -> جینوبستر
همسنگی -> توازن
واحد شمارش نخل -> نفر
واحد طول -> متر
کارمزد -> حق العمل
کشوری در جنوب غربی اروپا -> پرتقال
کوزه یزرگ -> خم
یار مرد -> زن