جواب مرحله 221 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 221 جدولانه یک

جواب مرحله 221 جدولانه یک

آلبومی از احسان خواجه امیری -> سلام آخر
اثر ای. ال.دکتروف -> رگتایم
اثر دافنه دوموریه -> پرندگان
اثر شکسپیر -> هملت
اثر ناهید طباطبایی -> آبی صورتی
از ساحل های معروف دنیا -> عاج
از سوره ها -> حاقه
اصل و عصاره هر چیز -> جوهر
بازدید از نظامیان -> سان
بالا به گویش عمو سام -> آپ
بپاخاستن -> قیام
برابر و مساوی -> یر
بله آلمانی -> یا
پاسبانی -> نگاهبانی
پشت سر -> ماورا
پول نامشروع -> ربا
چاق و فربه -> مسمن
چرم اعلا -> تیماج
حشیش -> بنگ
خدمتکار معبد -> سادن
خسیس تر -> اخس
خودروی مسافر بر -> اتوبوس
درد چشم -> رمد
دستگاه خزانه برق -> باتری
دو دست -> یدین
رب النوع مصریان -> آنو
رژیم غذایی -> احتما
رسوا و بی آبرو -> بدنام
رمق آخر -> نا
ریشه دار -> بناور
ساز فنلاندی -> هارپو
سپاهیان -> اجناد
سخن گفتن -> نطوق
سفره بزرگ -> شیدان
سنگ چاقو تیز کنی -> ساو
سوغات یزد -> باقلوا
شغال -> اهمر
شهری در سودان -> نیالا
شکار -> صید
ضربه پا به سر در تکواندو -> آننریو
ظرف روغن -> دبه
عزیز عرب -> ام
عصر انقراض دایناسور ها -> یخبندان
فیلمی از محمد دردمنش -> هیام
قسمتی از زانو -> کشکک
گاز مرداب -> متان
گرفتن تمام حق -> استیفا
گونه -> لپ
لازم -> بایا
لطیف -> نرم
مکان -> جا
نان کاغذی -> لواش
نشانگر جهات جغرافیایی -> قطب نما
نقره -> سیم
نگارش حرف خارجی مورب -> ایتالیک
هم پیمان داریوش اول -> اوتانا
همسایه شمالی -> ترکمنستان
واحد بازی تنیس -> ست
والاد -> سقف خانه
کلمه پرسشی -> آیا
کنایه از دست دادن علاقه و اشتیاق -> سرد شدن
کنده کاری روی چوب -> منبت