جواب مرحله 220 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 220 جدولانه یک

جواب مرحله 220 جدولانه یک

آخرین نازی -> هس
آزمندان -> حراص
آش -> با
آشیانه پرنده -> لانه
آفت کش قدیمی -> دد
اثر علی محمد افغانی -> محکوم به اعدام
اثر محمد علی جمال زاده -> بانگ نای
از ادات پرسش -> کدام
از پرندگان دراز پا -> درنا
از رنگ دانه های تنفسی -> هموگلوبین
از غلات -> جو
برگ برنده -> آس
بزرگوارتر -> اشرف
به طور کامل -> کاملا
بها -> ارزش
بهار عرب -> ربیع
بی ثمر -> بیهوده
بی هوشی -> غش
بیماری سفتی عضلات -> پارکینسون
بیکارگی و تنبلی -> یللی
پایتخت ونزوئلا -> کاراکاس
پیامبر صبور -> ایوب
تازه کار -> ناشی
ترساننده -> هایب
جنس اصل -> فابریک
چرک کنج چشم -> ریمه
حرف اول -> الف
حلقوم -> نای
داد و فریاد -> هوار
دارای ظاهر خوب -> ظاهرالصلاح
درخت زبان گنجشک -> ون
دوره کردن درس -> مرور
دوستی -> ولا
دیوار بلند -> ترا
زشت و سخیف -> رکیک
زندگی -> حیات
زور و قدرت -> نیرو
ساز بادی دهان گشاد -> شیپور
سحر و جادو -> فسون
سرشت -> خو
سمت راست -> یمین
سند ضمانت -> ضمانت نامه
سنگ قیمتی -> گوهر
سیال تنفسی -> هوا
شماره بین المللی کتاب -> شابک
شکایت کننده -> عارض
شکوه -> فر
صدای افتادن -> تلپ
غم خوار و اندوه مند -> مهتم
فلز چهره -> روی
فیلمی از رومن پولانسکی -> محله چینی ها
قرار و سکون -> آرام
قصیر -> کوتاه
مرحوم -> شادروان
مقیاس وزن مایعات -> گالن
من و شما -> ما
نخست -> اولا
نردباز -> نراد
نظام سلطه -> امپریالیسم
نقصان -> کاهش
نوعی حلوا -> لو
نیزه دار -> رامح
هرج و مرج طلبی -> انارشیسم
همراه و رفیق -> هم پا
همنام -> آداش
هواپیمای جنگنده روسی -> میگ
وسط -> میان
وضعیت جوی یک منطقه -> آب و هوا
کشور آسیایی -> نپال
کشور آفریقایی -> موریتانی
کیف مسافرتی -> ساک
یدک -> رزرو
یک چهارم -> چارک