جواب مرحله 218 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 218 جدولانه یک

جواب مرحله 218 جدولانه یک

طاقه -> تای
آزار رساندن -> مزاحمت
از بازیگران فیلم خانه دختر -> باران کوثری
اطراف دهان -> نس
افسانه سرا -> سامر
انبار کشتی -> خن
اندازه گرمی یا سردی هوا -> دما
برنج فروش -> رزاز
بلند و واضح -> رسا
به معنی بگو -> قل
بوی کهنگی -> نا
بیست و هشت گرم -> اونس
بین نشستن و برخاستن -> نیم خیز
پرستیدنی دوره جاهلیت -> بت
تلخ -> مر
تمام پوشش خانه -> بام
تیغ گل -> خار
جانور بی مهره -> اسفنج
جذب -> ربایش
جمع شی -> اشیا
جنس مدال سومی -> برنز
چاکر -> نوکر
خجستگی -> میمنت
خدا را یاد کردن -> تسبیح
در حال حرکت روی آب -> شناور
درآمد -> دخل
راندن مزاحم -> دک
راه کوتاه -> ره
رفوزه -> رد
زائو ترسان -> آل
زبان باستانی -> ارامی
سریال حسن فتحی -> مدار صفر درجه
سقف دهان -> سق
سگک -> قلاب
سوره مردم -> ناس
شب روستایی -> شو
ضد خیر -> شر
ضد گرسنگی -> سیری
ضمیر جمع -> ما
ضمیر وزنی -> من
عرقش نشاط آور است -> بیدمشک
عروس می گیرد -> شاباش
علف خشک -> خاشاک
عید آذری -> بایرام
غیر حرفه ای -> آماتور
فروختن جنس نامرغوب -> آب کردن
فلز رسانا -> مس
فیلمی از فریدون جیرانی -> من مادر هستم
قاتل درخت -> تبر
قطار -> ترن
قطعه شعر گونه -> متل
گربه عرب -> هر
گرداگرد -> پیرامون
گوساله کش معروف -> سامری
گیاه نیشکر -> نی
مانع -> سد
متراکم و جمع شده -> انباشته
مجبور شده -> وادار
محل ورود -> در
مخفف اگر -> ار
مرور درس -> دوره کردن
مولف آینه اسکندری -> امیرخسرو دهلوی
ناتمام -> ناقص
نت چهارم -> فا
نرمی کردن با کسی -> ارفاق
نوعی یقه -> ارو
نیا -> جد
نیرنگ -> کید
هنوز انگلیسی -> یت
ویران -> یباب
کارنمایان -> هنر
کاکل -> فش
کشور اروپایی -> رومانی
یکی از غلات -> ارزن