جواب مرحله 217 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 217 جدولانه یک

جواب مرحله 217 جدولانه یک

آبگیر -> ژی
ابدی -> جاوید
اثر فهیمه رحیمی -> اشک و ستاره
اثرشاتوبرایان -> عشق و عفت
احمق خودمانی -> ببو
از اوراق بهادار -> چک
از جایی به جای دیگر رفتن -> مهاجرت
از ورزش ها -> بولینگ
افسانه -> متل
افسرده و رنجور -> زار و نزار
اقدام به ترور می کند -> تروریست
اندیشه -> فکر
بدنهاد و زشتخو -> دژخیم
بر سر عروس و داماد ریزند -> شاباش
برآمده -> برجسته
برادران -> اخوان
بستن و دوختن -> رتق
به شدت چیزی را خواستن -> لک زدن
بی قید و بند -> یالقوز
پایتخت سوریه -> دمشق
پرنده ای کوچکتر از کبک -> تیهو
پزشکی -> طب
پشته -> تل
پوشش چشم -> پلک
پیش -> نزد
تا حد توانایی -> حتی المقدور
تمیز کردن با آب -> شست وشو
توبه کار -> تایب
تکرار حرف -> نن
جاده قطار -> ریل
چهار نعل رفتن اسب -> یورتمه
حر -> آزاده
حقیقت -> واقعیت
داخل شدن -> درآمدن
دانه های تگرگ ریز -> سرماریزه
درخت جنگلی -> راش
دعا -> نیایش
دوره وعصر -> وقت
راست نیست -> کج
رسا -> شیوا
ریشه -> بن
ساز کوچک بادی -> نیلبک
سر فوتبالیست -> هد
سرحد -> مرز
سفید ترکی -> اق
سگ شکاری -> یوزه
سلطان جنگل -> شیر
سمی که از میکروب ها ترشح می شود -> زهرآبه
سنگ سبز قیمتی -> یشم
سنگینی -> وزن
ضمیر اول شخص -> من
عدد خیطی -> سه
عضو پرنده -> بال
فرضیه -> تیوری
فهمیدم خودمانی -> آها
فوتبالیست آرژانتینی -> مسی
فیلمی با بازی داوود رشیدی -> بازی های پنهان
گوشت ترکی -> ات
مادر عرب -> ام
مایه روشنایی -> آب
محصول آب و صابون -> کف
مشاور -> رایزن
مهمانی -> ضیافت
میان -> لا
میدان بوکس -> رینگ
ناشنوا -> کر
نرم و آرام -> ملایم
نسخه نمایشی نرم افزار -> دمو
نوشته پست کردنی -> نامه
نوعی عروسک -> باربی
واحد سطح -> ار
ورزش مفرح -> شنا
وسیله داوری -> سوت
وی -> او
کادر -> قاب
کشت به امید باران -> دیم
کشور آفریقایی -> نیجر
کم کم -> نم نمک
یک دهم ها -> اعشار