جواب مرحله 215 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 215 جدولانه یک

جواب مرحله 215 جدولانه یک

آقای اسپانیولی -> دن
ابزار کندن -> کلنگ
از اشکال هندسی -> دایره
از حیوانات گله -> بز
از درندگان -> یوز
از شاهان دودمان خدیوی مصر -> ملک فاروق
از ماه های تابستان -> تیر
از وسایل ژیمناستیک -> خرک
اصطلاحی در فوتبال -> تکل
بارها -> مکرر
برانگیختن -> حض
بوته گل -> گلبن
بی سواد -> امی
پارچه زربفت -> زری
پاشنه پا -> بل
پای افزار -> لکا
پیامبر هندو -> بودا
پیچ و تاب -> خم
پیرو حضرت موسی -> کلیمی
پیروان یک دین -> امت
تسمه دور کمر -> کمربند
توتیای چشم -> سرمه
جانشین -> نایب
چرت زدن -> نعاس
خانه -> سرا
خانه دارای حیاط -> ویلا
خدای هندی -> راما
خرد و کوچک -> که
خریداری کردن -> ابتیاع
دربر گیرنده -> حاوی
درخت آزاد -> سرو
درخت جنگلی -> راش
درخت خرما -> نخل
درخت زبان گنجشک -> ون
درس دادن -> تدریس
دریغ و حسرت -> تاسف
دستینه -> امضا
دندان پرجمعیت -> آسیا
روشنایی -> سو
زرد انگلیسی -> یلو
سنگ آتش زنه -> خیاب
شاهرگ مصر -> نیل
شب طولانی -> یلدا
شب گذشته -> دیشب
شرح دادن -> توضیح
شکل و پیکر -> هیات
صبر زرد -> الوا
صد سال -> قرن
عاجز -> بینوا
عدس -> نسک
عدم رضایت -> نارضایتی
غیر عجم -> عرب
فرایند انجام کار -> روند
فرمان توقف -> ایست
فیلسوف آلمانی صده های میانه -> آلبرت کبیر
قبض -> فیش
قصه گو -> سامر
قید تاکید -> اما
گاز بی رنگ با بوی تند -> آمونیاک
گوارا -> هنی
لازمه بدن -> ویتامین
ماه اول سال میلادی -> ژانویه
محل عبور -> ممر
مرد جنگل -> تارزان
مردم یک کشور -> ملت
مسافرکش شهری -> تاکسی
معروف ترین بنای ساسانیان -> ایوان مداین
مغلوبیت -> شکست
ناگوار و سنگین -> وخیم
نامها -> اسامی
نگریستن -> دیدن
نیشتر رگزن -> ادر
نیمه بار -> تا
نیمه دیوانه -> خل
همسر هیتلر -> اوا براون
همه گیری -> شیوع
وقت مناسب -> فرصت
کشور آفریقایی -> مصر
کوه عصبانی -> آتشفشان