جواب مرحله 214 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 214 جدولانه یک

جواب مرحله 214 جدولانه یک

آب گازی شکل -> بخار
اثر استاندال -> خاطرات یک سیاح
اثر جواد مجانی -> روزگار عقل سرخ
اثر سیمین دانشور -> کوه سرگردان
اثر فرشته ساری -> مروارید خاتون
اثر موریس مترلینگ -> پرنده آبی
از استان ها -> مازندران
از حروف یونانی -> بتا
از مصالح ساختمانی -> گچ
اسب بار کش -> یابو
امل -> آرزو
بحرانی -> حاد
بردن و انتقال دادن -> رساندن
به اسیری گرفتن -> اسر
بی سر و پا -> لات
بیماری عطش زیاد -> استسقا
پشت -> کول
پنج ترک -> بش
تصدیق عرب -> نعم
تظاهر -> ریا
جالیزی آبدار و شیرین -> هندوانه
جد -> نیا
چهره -> رخ
حرف زیادی -> ور
حکومت اشراف و اعیان -> اریستوکراسی
خاموش کردن و تسکین دادن -> فرونشاندن
خداوند -> رب
خزنده گزنده -> مار
خودستایی -> لاف
دفعه -> بار
دوستی -> ود
دیگ درهم -> یگد
رسته -> صنف
رشوه خوار -> نقدگیر
روغنی -> چرب
سر -> راز
سر هر چیزی -> نوک
سرگشتگی و حیرت -> دهشت
سست -> کسل
سنگر -> جان پناه
سود حرام -> ربا
شاعر ایتالیایی -> دانته
شرمنده و مغموم -> متاسف
شمال و جنوب کره زمین -> قطب
صیاد -> قناص
عامل وراثت -> ژن
عدد ماه -> سی
غله پر مصرف -> گندم
فراخی و گشادی -> فراخنا
فربه -> چاق
فصیح -> لسن
فلز چهره -> روی
فهم -> درک
فیلمی از رابرت زمکیس -> آنسوی ابرها
قطب مثبت -> اند
گوشه ای از موسیقی ایرانی -> بیات
مادر عرب -> ام
مار عظیم الجسه -> بوا
مایه آبادانی -> آب
مرده -> میت
مروارید -> در
منصوب به قاجار -> قجر
مه غلیظ -> نزم
مکر -> کید
ناشناس -> مجهول الهویه
نشانه مفعولی -> را
هراس انگیز -> ابوالهول
همراه گل -> خار
وحشی -> دد
وسیله سوراخ کردن -> درل
کشور آسیایی -> ازبکستان
کندن قبر -> نبش
یار مت -> پت
یک حرف و سه حرف -> لام
یک دنده -> لج
یک قاچ از خربزه -> کرچ