جواب مرحله 210 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 210 جدولانه یک

جواب مرحله 210 جدولانه یک

آویزان -> آویخته
آینده -> آتی
ابتدای روز -> بامداد
از بیماری ها -> بری بری
از حروف انگلیسی -> اف
از حشرات -> پشه
افشرده گوجه فرنگی -> رب
الهه عشق -> ونوس
اما -> ولی
امر به آمدن -> بیا
انتها -> ته
اهل و عیال دارد -> متاهل
اولین دریافتی کاسب در روز -> دشت
برابر -> یر
برانشی -> آبشش
بزرگ جثه -> یقر
بشر -> آدم
بهشت -> جنت
پاینده -> مخلد
پریشان حال و شوریده -> آشفته
پشت و عقب -> فرا
پول قدیمی -> شهروا
پیامبر بت شکن -> ابراهیم
پیکر انسان -> اندام
تراکم -> انبوهی
ترس -> بیم
ترس -> خوف
تصدیق بی ادبانه -> آره
تیشه -> تش
ثروتمندان -> اغنیا
جای مطمئن -> امن
چندین رای -> آرا
چین و شکن -> چروک
حرف همراهی -> با
حق ناحق -> وتو
خادم قوم -> ام
خسیس بودن -> خست
خمیدگی کاغذ -> تا
درس خوانده -> ملا
دندان های نیش -> انیاب
دویدن -> پو
رو ترش کردن -> اخم
رو کردن -> التفات
زیب و زینت -> زیور
سازگار و نرم -> ملایم
ستون بدن -> پا
سر و سامان -> نوا
سلاخ شتر -> یاسر
سکه قدیمی -> اشرفی
صدای ترساندن -> پخ
ضد بد -> خوب
ضمیر متکلم وحده -> من
ظرف -> آوند
ظرف شستن لباس -> تشت
علامت مفعولی بی واسطه -> را
قادر -> توانا
قرقی -> قوش
قله زاگرس -> دنا
گاوباز -> ماتادر
گردش کودکانه -> ددر
گیاه رنگرزی -> روناس
گیاه طبی -> رازیانه
گیج عامیانه -> شوت
محبت -> ود
مخفف گاه -> گه
مخفف گند -> گن
مفصل ساعد و بازو -> آرنج
من و شما -> ما
نفس کشیدن -> دم
نور کم -> سو
نوعی آش -> شوربا
نوعی پارچه -> ترمه
نیستان -> نیزار
هنوز شاد نشده -> شا
وسیله آراستن -> زیور
کاسه سر -> اهیانه
کبوتر دشتی -> یمام
کمک -> مدد
یاقوت -> یاکند