جواب مرحله 209 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 209 جدولانه یک

جواب مرحله 209 جدولانه یک

آلتی برای نخ ریسی -> دوک
آمرزنده -> غفار
اتفاقات -> وقایع
اثر آلبر کامو -> بیگانه
اثر امیل زولا -> نانا
اثر برتراند راسل -> حقیقت و افسانه
از سنگ های گرانبها -> یاقوت
از مهمات جنگی -> نارنجک
استفاده از سود چیزی -> بهره برداری
اشاره به نزدیک -> این
امر از آمدن -> بیا
اندام ها -> جوارح
بخیه -> کن
بدی -> شر
بدی ها -> معایب
به شکل عربی درآمده -> مستعرب
به موقع و شایسته -> بجا
بی اثر شدن -> نقش بر آب شدن
پاک از گناه -> بری
پایتخت بوسین و هرزگوین -> سارایوو
پرنده سعادت -> هما
پست الکترونیکی -> ایمیل
تخت و سریر -> اریکه
ترس -> هراس
تسخیر شده -> مسخر
توانایی -> نیرو
تکرار حرف -> ع ع
تیم سرخ پوش پایتخت -> پرسپولیس
جام قهرمانی -> کاپ
جایگاه -> مقر
حداد -> آهنگر
حیله و چاره -> ترفند
خواستن برابر با آن است -> توانستن
داروی بیهوشی -> اتر
دروغگو -> کذاب
دست عرب -> ید
دشنام دادن -> سب
راهنما -> مرشد
زر اندود کردن -> تذهیب
زشتی و بدی -> شناعت
سالک -> رهرو
سپاسگزاری -> تشکر
سرزنش کردن -> مواخذه
شادباش گفتن -> تبریک
شرکت خودروساز ژاپنی -> نیسان
صد متر مربع -> آر
ضمیر وزنی -> من
طول عمر -> سن
عابد مسیحی -> راهب
عدد روستا -> ده
علامت جمع -> ها
غرغر -> نق
فعال و سرزنده -> پویا
فیلمی از دیوید لین -> لورنس عربستان
قاطر -> استر
قالب طلا -> شمش
قسمتی از درخت -> تنه
قسمتی از زمان -> ساعت
گردهمایی -> همایش
گریبان -> کوم
گشوده -> وا
لبخند زدن -> ابتسام
محکم کردن -> شد
مرض قند -> دیابت
مقام -> سمت
میدان اسکی -> پیست
نماینده سیاسی یک دولت در کشوری بیگانه -> کنسول
نوشتاری -> کتبی
هزار کیلو -> تن
هنگام -> وقت
واجب -> بایا
وسط -> میان
کتاب زندگی نامه بزرگان -> تذکره
کیسه صابون -> لیف

powerbank