جواب مرحله 2 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 2 جدولانه یک

جواب مرحله 2 جدولانه یک

از قله ها -> دنا
انسان -> بشر
پراکندن -> نشر
تکبر -> نب
سیما -> صورت
گندیده -> بدبو
هنر انگلیسی -> ارت