جواب مرحله 208 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 208 جدولانه یک

جواب مرحله 208 جدولانه یک

آلونک -> کومه
آینده -> آتی
اداره ای در دادگستری -> دادسرا
از آثار تاریخی اصفهان -> کاخ هشت بهشت
از استان ها -> قزوین
از القاب بزرگان ترک -> بگ
از نام های دخترانه فرنگی -> نل
از هفت سین ها -> سکه
اشک و سرشت -> آب
امارت -> بنا
بافته ابریشمی لطیف -> سیفور
بچه شرور -> تخس
بچه گوسفند -> بره
برافروخته -> عصبانی
به رو خوابیده -> دمر
بی چین و چروک -> صاف
بیمار -> علیل
بیهوش شدن -> ضعف کردن
پایگاه اینترنتی -> سایت
پرمنفعت -> نان و آبدار
پنبه زن -> نداف
پوشش جاده -> آسفالت
تربت -> خاک
ترسناک -> هایل
جدا شدن -> انفصال
جیوه -> آبک
چاق شدن -> سمن
چهره -> رو
حرف صلیب -> تی
حرف ندا -> ای
حسد -> رشک
خالق عالم -> گیتی آفرین
خاندان قبل از پهلوی -> قاجار
خبر زبانزد -> شایعه
خو گرفتن -> انس
خیمه -> سرادق
دارای یک جهت -> هم سو
دختر مازنی -> کیجا
دریغ و افسوس -> اسف
دزد و سارق -> لص
دندان ساز -> مسنن
ده هزار سال ترکی -> ون
رئیس و ارباب -> خان
راز -> سر
رسیدن به مقصود -> نیل
ریشه -> بیخ
زمستان عرب -> شتا
زن آگاه و دانا -> فهیمه
زود -> آنی
سارق و دزد -> لص
سایه -> ظل
سرقت -> دزدی
شگون -> فال
شهر رازی -> ری
شهر نشینی -> تمدن
شکوه و گله -> شکایت
ضدحمله -> پاتک
ضمیر جمع -> ما
ظرف سفالی -> خزف
عضو جانشین -> علی البدل
عینک نامرئی -> لنز
فراوان -> فت
فصیح -> شیوا
قطع مسافت -> سفر
قلعه تگزاس -> آلامو
قیافه -> سیما
گل سرخ -> لکا
گندم سوده -> آرد
گوش کمیاب -> شنوا
گونه ها -> انواع
ناچار -> لابد
نام -> اسم
نام مرفاوی مربی فوتبال -> عبدالصمد
نقیض خوبی -> بدی
نگهبان آتشکده -> آتشبان
هواخواه ملت -> ناسیونالیست
وارفته -> شل
کر -> ناشنوا
کوشش -> جهد