جواب مرحله 207 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 207 جدولانه یک

جواب مرحله 207 جدولانه یک

از حیوانات گله -> گوسفند
از گیاهان دارویی -> سوسن بر
امروزی -> مدرن
امید -> رجا
انتقام -> دمار
اندرز -> پند
بخاری برقی -> هیتر
بزرگان -> سران
پادشاهان -> کیان
پارچه ابریشمی رنگین -> دیبا
پس داده شده -> مسترد
پسر -> ابن
پشته و بلندی -> ربوه
پل -> جسر
پوشش ستور -> جل
پیشوا -> رهبر
تمام -> همه
تیم فوتبال انگلیسی -> منچستر
جدید -> نو
جرس -> درا
جمع والی -> ولات
جوان -> برنا
جوشش -> فوران
جوی آب -> نهر
حمام بخار -> سونا
حیوان نجیب -> اسب
دسته جمعی -> گروهی
دشنام دادن -> سب
راست و درست بودن -> سداد
رام نشدنی -> توسن
رستنی -> گیاه
رود اروپایی -> رن
روستایی توریستی در تهران -> شهرستانک
زندان تنگ و تاریک -> سیاه چال
زیان کار -> خاسر
ساکت و خاموش -> آرام
سردکن -> چیلر
سزاوار -> مستوجب
سلاح انفجاری -> بمب
شهر نیروگاه شمالی -> نکا
شهری در استان همدان -> نهاوند
صفت سرو -> سهی
علامت -> نشان
عید میلاد مسیح -> نویل
غلاف -> نیام
فراموشی -> نسیان
فرمانده ایران در کاپادوکیه -> داتام
فیلم آلفرد هیچکاک -> سرگیجه
قلب -> فؤاد
قوم کهن ایرانی -> ماد
لال شدن -> بکم
لانه حیوانات -> آشیانه
لباس نظامی -> یونی فورم
ماده ای که بر چیزی بمالند -> اندود
محل تولید انرژی -> نیروگاه
محله نیویورک -> منهتن
مدرسه ابتدایی -> دبستان
مرغ سنگ خوار -> کتو
مسابقه اتومبیل رانی -> رالی
مساحت ساختمان -> متراژ
مستی -> سکر
معبود -> گروگر
مقابل -> قبال
منزلت -> شان
موجود نامرئی -> جن
ناحیه ای در جنوب اسپانیا -> آندلاس
نرخ -> بها
نوعی پارچه نخی -> ساتن
نیرنگ ها -> دسایس
هادی -> رهنما
کنایه از کوکبه و جلال -> کیا بیا
یعقوب فرانسوی -> ژاکوب
یمانی اش معروف است -> برد
یک حرف و سه حرف -> واو