جواب مرحله 206 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 206 جدولانه یک

جواب مرحله 206 جدولانه یک

آغاز -> بدایت
آماس و ورم -> پف
اثر صادق چوبک -> تن گسیر
اثر صادق هدایت -> زنده به گور
اجازه -> رخصت
اساس -> شالوده
اسب ترکی -> آت
اشاره به نزدیک -> اینان
افراد بی سروپا -> اوباش
افسری در خدمت افسر عالی رتبه -> آجودان
البسه -> پوشاک
امیرزاده -> میرزا
اهل هرات -> هروی
بختک و کابوس -> فدرنجک
برش و پهنا -> قط
بلندای قامت -> قد
به دنیا آمدن -> ولادت
بوستان ها -> جنات
بیماری -> دا
پاک کردن -> زدودن
پروردن -> تربیت
تفاوت -> فرق
جزا -> کیفر
جنس نوعی ظرف -> چینی
جوی خون -> رگ
جیره و مقرری -> رستاد
چین و چروک -> یرا
حاصل -> نتیجه
خالق اثر کمدی الهی -> دانته
خطاب محترمانه -> سرکار
خواب خوش -> رویا
خوب و نیکو -> ادخ
خودروساز ایتالیایی -> فراری
خوشنود کردن -> ارضا
دانش آموخته -> فرهیخته
در این مکان -> اینجا
در پایان -> دست آخر
دریافتن -> ادراک
دشوار -> شاق
دوری -> هجران
رنجیده -> آزرده
روان ساختن -> ادرار
زمان پس از حال -> آینده
زوجه -> ودیه
سرخرگ -> شریان
شعر -> سروده
شهر سعدی و حافظ -> شیراز
شکستنی ورزشکار -> رکورد
صفحه اینترنتی -> وب
صفحه نمایش -> سن
صندلی دانشگاهی -> کرسی
طلا سفید -> پلاتین
عدد تنفسی -> شش
عدد روستا -> ده
عضو ماهیان -> باله
فال نیک -> شگون
قطار -> ترن
قوه حافظه -> یاده
گازی قابل احتراق -> استیلن
گزارش و سخن چینی -> راپرت
گوشت ترکی -> آت
لاشه -> مردار
مامور اجرای وصیت نامه -> وصی
مایل و راغب -> مشتاق
محدود کردن برای جلوگیری از فراگیر شدن بیماری -> قرنطینه
مدرسه امیرکبیر -> دارالفنون
مزه دهان جمع کن -> گس
ملی پوش والیبال -> فیاضی
نوعی عفونت سیستم تنفسی -> سرخک
نوعی کشتی -> یدک کش
نیروی تشخیص خوب و بد -> وجدان
هنر ترسیمی -> گرافیک
واحد سطح -> آر