جواب مرحله 203 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 203 جدولانه یک

جواب مرحله 203 جدولانه یک

آب دیده -> اشک
آتش -> نار
آموزشگاه هنر -> هنرستان
ابزار نظافت -> جارو
اثر پائولو کوئلیو -> اعترافات یک سالک
اثر سنت اگزوپری -> نامه به یک گروگان
اثر غزاله علیزاده -> تالارها
اخلال کننده -> مخل
از اجزای هفت سین -> سبزه
اسب سرکش -> توسن
انجام دادن -> عمل کردن
اندوه -> رنج
انکار پس از اقرار -> وادنگ
ایالت بستنی یخی -> آلاسکا
باتجربه -> جهان دیده
بازداشت دسته جمعی -> بگیر بگیر
بالای پوش -> ردا
بحبوحه -> گیر و دار
بحرانی -> حاد
بدنامی -> ننگ
بسیار موثر و فعال -> کاری
پایتخت ارمنستان -> ایروان
پرسش از مکان -> کو
پیاله چای خوری -> فنجان
توانایی -> یارا
تکرار حرف -> ر ر ر
تیره -> کدر
جدول صعود و نزول -> نمودار
چند اسیر -> اسرا
چکش بزرگ -> پتک
حرف همراهی -> با
خاک کوزه گری -> رس
داد و ستد -> کاسبی
رشک بردن -> حسد
رنگ آسمان -> لاجوردی
ره گذر -> عابر
رواج دادن -> اشاعه
رود مرزی -> ارس
زبان عرب -> لسان
زمین پوشیده از علف -> علفزار
سنت -> رسم
شادمان -> مسرور
شمای بیگانه -> یو
شهر خروس جنگی -> لار
شهر سینمایی فرانسه -> کن
شکننده -> کاسر
طرف چپ -> یاسر
ظالم -> ستمکار
عامل وراثت -> ژن
علامت -> نشان
غرور -> کبر
فسیل -> سنگ واره
فوتبالیست برزیلی -> هالک
فیلمی با بازی جمشید مشایخی -> گالان
گردش -> سیران
گرو -> رهن
گل سفید معطر -> آویشن
محله ای در نیویورک -> منهتن
مخفف اگر -> گر
مرغابی -> اردک
مسافر -> راهی
مکر و فریب -> کنبوره
میوه باب گلو -> هلو
هادی -> رهنمون
هر چیز به درد نخور و بیهوده -> نخاله
هر فصل از اوستا -> نسک
واسط جریان الکتریکی -> الکترود
ویتامین معروف -> کا
کارگاهی جولاهی -> هف
کالبد و بدن -> جسد
کتاب ها -> کتب