جواب مرحله 202 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 202 جدولانه یک

جواب مرحله 202 جدولانه یک

آش سرکه -> سکبا
آماس -> ورم
احمق -> کودن
از حبوبات -> عدس
از ضمایر -> او
استوار ساختن -> شد
اقرار کردن -> اعتراف
امت ها -> امم
بازتاب -> انعکاس
بند دست -> مچ
بیهوشی -> کما
پریشان -> آسیمه سر
پهلو -> جنب
پیشکشی -> اهدایی
تبسم از روی خشم -> نیشخند
تندی -> شدت
تکنیکی -> فنی
تیره و تار -> کدر
حرف ندا -> ای
حرف همراهی عرب -> مع
خانه -> سرا
دانه گیاه -> تخم
درگاه و آستانه -> جناب
راندن مزاحم -> دک
رجوع کردن -> مراجعه
رفت و آمد -> آمد و شد
رفوزگی -> ردی
رمق آخر -> نا
ریشه -> بن
ژاپن قدیم -> نارا
سفت -> محکم
سود و فایده -> ربح
سیاهی لشکر فیلم ها -> هنرور
شمای بیگانه -> یو
صحیح -> درست
صد سال -> قرن
صد متر مربع -> آر
صدای پنچری -> فس
صدای درد -> آخ
عصبانیت -> خشم
علامت جذر -> رادیکال
عمل گداختن -> ذوب
عنصر شماره بیست و سه -> وانادیم
فیلمی از یدا... صمدی -> سارای
قسمتی از هتل -> لابی
گوینده عدالت -> دادجو
مادر عرب -> ام
مرغ به دنبالش می گردد -> جا
مرکز ایالت ویرجینیای امریکا -> ریچ موند
مساوی -> یر
مقام الهی -> الوهیت
میل شدید ناگهانی -> هوس
نام ترکی -> آد
نامحدود -> بیکران
نت چهارم -> فا
نمایندگان -> وکلا
نوعی سبک موسیقی -> سنتی
نیروی انتظامی -> ناجا
هدهد -> شانه به سر
هزینه ها -> مخارج
همان سیب است -> سیو
هنر فرنگی -> آرت
واحد اندازه گیری حجم -> متر مکعب
ویرگول -> کاما
کارگردان فیلم طعم گیلاس -> عباس کیارستمی
کشیدنی زندگان -> نفس
یاری -> مدد