جواب مرحله 200 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 200 جدولانه یک

جواب مرحله 200 جدولانه یک

آب روستایی -> آو
آباد و برقرار -> دایر
آزادمرد کربلا -> حر
اثری از الکساندر پوشکین -> دام سیاه
ادعا کردن -> دعوی
از خنک کننده ها -> کولر
از قمرهای سیاره برجیس -> لدا
از مصالح ساختمانی -> آهک
از نژادهای سفیدپوست -> روس
اسیدی در معده -> کلرید ریک
بخار دهان -> ها
بخشنده -> راد
برف و باد همراه با هم -> کولاک
بی ایمان -> هرهری
پایتخت کشور تبت -> لهاسا
تند و چالاک -> سریع
جالیزی تنبل -> کدو
جانور وحشی -> دد
جستن گلوله -> هک
جهت -> سو
جواب هوی -> های
جوانمرد -> رادمرد
چروک پوست -> یرا
حرف همراهی عرب -> مع
خاک کوزه گری -> رس
خدای هندی -> راما
خون -> دم
درختی زینتی با گل های زیبا -> کاملیا
دست آموز -> رام
دست عرب -> ید
دشمن -> عدو
دعوت کننده -> داعی
دوستی -> ولا
راندن مزاحم -> دک
روان -> روح
رودی در اروپا -> ساوا
زمین دور از آب -> لیا
سال ترکی -> ییل
سبزی سالاد -> کاهو
ستون -> عماد
سقز جویدنی -> آدامس
سودای ناله -> آه
سوی دیگر -> ورا
شهر آذربایجان شرقی -> هریس
شکلی هندسی -> دایره
ضمیر عربی -> هی
طائفه -> ایل
عدد اول -> یک
عدد به هم زدن -> دو
غم و اندوه -> هم
فتوت -> رادمردی
فرماندار و والی -> حاکم
قمر مصنوعی -> ماهواره
لقب اروپایی -> لرد
لقب امپراتوران ژاپن -> نیکادو
لوله گوارشی -> مری
ماده گندزدا -> کلر
مال دار -> دارا
مایملک و ثروت ها -> اموال
محله -> کوی
منطقه گرم -> حاره
مهره دوم گردن -> آسه
میوه تلفنی -> آلو
نام قدیم ساوه -> ساوک
نت بیمار -> سل
نخبه -> سرآمد
نوعی قایق -> کلک
نیکوکار -> صالح
هر لحظه و پیوسته -> دمادم
همیشه -> مدام
واحد پول ترکیه -> لیره
واحد طول انگلیسی -> یارد
وسیله دندان شوی -> مسواک
کبوتر صحرایی -> یمام
کتاب هندوان -> ودا
کجاست -> کو
کجاوه -> عمارت