جواب مرحله 199 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 199 جدولانه یک

جواب مرحله 199 جدولانه یک

آماده کردن -> تهیه
آماده کردن صفحه های روزنامه یا کتاب -> صفحه آرایی
اثر شهرنوش پارسی پور -> سگ و زمستان بلند
اثر فرشته ساری -> مروارید خاتون
اثر لوئیس کارول -> آن سوی آیینه
اثر محمد بهارلو -> بانوی لیل
از بازیگران شکار روباه -> دانیال حکیمی
از پرندگان گردن دراز -> درنا
از زیور آلات -> گردن بند
از گل های زینتی -> میخک
از ماه های سریانی -> عیار
افسانه و داستان کوتاه -> متل
بارور کردن -> تلقیح
بودن -> وجود داشتن
بی حرکت -> راکد
بی غل و غش -> سارا
پرده دری -> هتاکی
تصدیق انگلیسی -> یس
تقدیر و سرنوشت -> قدر
تن -> بدن
تکرار حرف -> م م
جانور خوش پوست -> خز
جای کم عمق رودخانه -> گدار
جعلی و بی پایه و اساس -> من درآوردی
چاره و حیله -> ترفند
چگونگی کسی یا چیزی -> صفت
چند رقم -> رقوم
حرف فاصله -> تا
حرف ندا -> ای
خون ریز -> سفاک
دست بند -> یاره
دسته کم -> لااقل
دستور قطعی -> اکید
دعای بد -> نفرین
دلیر و شجاع -> کنداور
رتبه -> درجه
ردیف -> رج
رشته و بند -> رباط
رطوبت -> نم
رنگ و لون -> آوام
رود اروپایی -> رن
ساحل -> کناره
ساده دل -> هالو
سناریو -> نمایشنامه
شادی کردن -> تنشیط
شل -> لق
ظرف لباس شویی -> تشت
عرق گل محمدی -> گلاب
عشق فرنگی -> لاو
غذای طیور -> دان
فرزند فرزند -> نبیره
فهم متقابل -> تفاهم
قرین شدن با یکدیگر -> تقارن
قضاوت کردن -> داوری
گرم کننده -> مسخن
لرزنده -> نواس
مجموعه برای تولید انرژی -> نیروگاه
ناپدید شدن آفتاب -> غروب
ناروای شرعی -> حرام
نخ درون دوات -> لیقه
نشانه بیماری -> تب
نقاش -> نگارگر
هدایت -> هدا
هدایت و بدرقه -> رهنمونی
ویران شده -> مخروب
کدو -> آج
کشیده شده -> ممتد
کلام پرسش -> آیا
کوبیدن -> نقر