جواب مرحله 1058 جدولانه دو

28 فروردين 1397
جواب مرحله 1058 جدولانه دو

جواب مرحله 1058 جدولانه دو

جلاد -> میرغضب
شهری در ایالات متحده -> هونولولو
فرومایه -> دون
سرگشته -> حیران
پست الکترونیکی -> ایمیل
شاد شدن -> طرب
فیلمی با بازی کتایون ریاحی -> پاییزان
پنجه پرندگان -> چنگال
جهان -> کیهان
حیران -> واج
رنگ جوانمردی -> کرم
اندازه بودن -> قددادن
در حال کشیدن -> کشانکشان
اثر ناتاشا امیری -> عشقرویچاکرایدوم
خارجی -> بیرونی
اسب یدک -> رکابی
ربات -> ادماهنی
همراه چای دیشلمه -> قند
رزمایش -> مانور
دوام -> بقا
جا اشغال می‌کند -> جاگیر
عنصری در آب -> هیدروژن
سر بی‌مو -> لغ
تهی‌دست -> حاجتمند
دقیق -> نازکبین
دو طرفه -> دوسره
برخی از آن کوه می‌سازند -> کاه
سخت گرفتن -> تشدید
آبگیر -> حوض
هواپیما -> طیاره
دست کم -> لااقل
گرمی یا سردی -> دما
جوینده -> طالب
سیلاب -> هجا
خبر قرآنی -> نبا
صلح موقتی -> اتشبس
ماده‌ای که به چیزی بمالند -> اندود
ضمیر خودستا -> من
یخچال دوپهلو -> سایدبایساید
فیلمی از منوچهر عسگری نسب -> هیجو
بانگ -> اوا
به طور رسمی -> رسما
مرگ -> ممات
ساز و برگ اسب -> یراق
رهایی -> نجات
چرب کردن -> تدهین
فوتبالیست اسپانیایی -> موراتا
مبحثی در ریاضیات -> لگاریتم
جوش پلک چشم -> گلمژه
اثر رضا امیرخانی -> ارمیا
میل و آرزو -> هوس
ضربه با پا به توپ -> شوت
کوپن -> کالابرگ
منسوب به هنر -> هنری
از وسایل ورزش باستانی -> کباده
میخ کوچک سرگرد -> پونز
لباس اتاق عمل -> گان
حقیقت هر چیز -> ذات
بخشش -> داد
نامدار -> شهره
عقل و فهم -> هوش
تیره و تار -> کدر
دادن توپ به یار خودی -> پاس
چهره -> رو
قطع -> قب
می‌دهند تا رسوا کنند -> لو
سهم، آذوقه -> جیره
چین لباس -> کیس
میوه گرمسیری -> موز
غلتک -> رول
گاهنامه -> روزشمار
خارج شدن -> بیرونامدن
قسمتی از تخم مرغ -> زرده
نادانی -> جهل
پادشاهی -> پهلوی
ظفر -> پیروزی
یاری دهنده -> ممد
کتاب حضرت داوود -> زبور
ابدا -> هرگز
داخل -> تو
اشاره با چشم و ابرو -> غمزه
شکم‌پرست -> رس
تیم فوتبال ایرانی -> راهاهن
گلوله کوچک -> مهره
فیلمی با بازی لیلا اوتادی -> حرکتاول
گل سرخ -> رز
دور دهان -> نس
بالاپوش -> ردا
واحد پول مراکش -> درهم
هجوم -> حمله
اداره مرزی -> گمرک
سم -> شرنگ
فیلمی از میلوش فورمن -> رگتایم
مگس بزرگ -> خرمگس
زیرک -> داهی
برجستگی لاستیک -> اج
هر گردی ... نیست -> گردو
پوشش -> کاور
وقت -> زمان
دستبند -> یاره
زبان -> لسان
یاری و مدد -> کمک
مضحک -> کمیک
از سوخت‌ها -> گاز
ماده بیهوشی -> اتر
کنار -> لبه
اسباب عروس -> جهاز
از مزه‌ها -> ترش
اتحادیه مرکب از چند شرکت -> کارتل
پیشه -> کار
بیهوده و بیکار -> مهمل
روز گذشته -> دی
نقصان -> کموکاست
بوی رطوبت -> نا
اثر شارلوت برونته -> جینایر
دندان نیش -> ناب
ماهر و چیره‌دست -> وارد
حرف نفی -> نه
خوش‌آیند -> دلنشین
نشانه تجاری -> مارک