جواب مرحله 1055 جدولانه دو

28 فروردين 1397
جواب مرحله 1055 جدولانه دو

جواب مرحله 1055 جدولانه دو

به رخ کشیدن خوبی -> منت
شور و غوغا -> هایوهوی
سرگردان -> مبهوت
ترک‌بند -> فتراک
نخست -> اول
نزد -> عند
آویشن وحشی -> سوسنبر
تازه -> نو
کفیل -> ضامن
دفعه، مرتبه -> باره
برتری داشتن -> اولویت
آدم شارلاتان -> قالتاق
فیلمی با بازی جمشیدمشایخی -> خشتواینه
اثر امیر حسن چهلتن -> عشقوبانویناتمام
وسیله عکاسی -> دوربین
پرت و دور -> جداافتاده
نهنج -> تالاموس
نویسنده سفر به مرکز زمین -> ژولورن
عالم غیب -> لاهوت
نخستین -> ابتدایی
درون دهان -> نج
فیلمی با بازی پرویز پرستویی -> مهمانداریم
مزرعه خرما -> نخلستان
سمبل استواری -> کوه
مترسک -> هراسه
اول و آغاز -> مبدا
درگیری -> زدوخورد
آینده -> اتیه
گوشه‌ای از موسیقی ایرانی -> بیات
آتشدان حمام -> تون
پادشاهی -> کیی
سم میکروب‌ها -> زهرابه
دست‌ها -> ایادی
آب سفت -> یخ
از رودهای مرزی -> اترک
نخستین انسان -> ادم
درخت تلفن -> الو
بهانه‌جویی -> نق
راه کوتاه -> ره
دعای بد -> نفرین
جان خود را برای هدفی می‌دهد -> فدایی
از ایالات آمریکا -> ایوا
دور دهان -> نس
سرسری کاری را انجام دادن -> اهمال
پیروی کردن -> تاسی
سلاح پرتاب سنگ -> فلاخن
پذیرش -> قبولی
پشه -> بق
کمی و نقصان -> افت
طبع -> قریحه
قسمتی از سوره -> ایه
بسیار مهربان -> ودود
فیلمی با بازی آتش تقی‌پور -> دایانباخ
از روی اجبار -> قهرا
فشردن و آب گرفتن -> چلاندن
ماه سرد -> دی
چه کسی -> کی
چین و شکن -> یرا
وسیله نقلیه جنگی محکم -> زرهپوش
ناپسند -> بد
نغمه -> اواز
از چرم ساخته -> چرمین
کتاب مقدس مسلمانان -> قران
سرازیری -> درکه
بلبل -> هزار
اثر محمد ایوبی -> غمزهمردگان
ابزار دود کردن -> قلیان
ابر نزدیک زمین -> مه
حرف دهن کجی -> یی
آب بینی -> خل
پول ترکیه -> لیره
از امراض عفونی -> سیاهزخم
علم مطالعه اصوات زبان -> فونتیک
وهله‌ها -> مراحل
اثر ایوان تورگنیف -> بزدنژ
دهان عرب -> فم
از لبنیات -> ماست
عذر نابجا -> بهانه
بیماری پشه آنوفل -> مالاریا
کشور آسیایی -> نپال
آشکار ساختن -> نمایاندن
از سازهای زهی -> تنبور
میوه گرمسیری -> موز
بدی -> شر
چوب خوشبو -> ند
دست عرب -> ید
ترش و شیرین -> مز
سرنگون -> وارون
هدف -> نشانه
کیسه پول -> همیان
دره -> وادی
همان بوته است -> بته
از حبوبات -> ماش
قصر -> کاخ
یل سیستان -> رستم
گل نرم ته نشین شده -> لای
نمو کننده -> بالنده
ماهی درون تفنگ -> تیر
نقشه‌ریز -> طراح
امرود -> مل
آهنگر -> حداد
مساحت ساختمان -> متراژ
نان نازک -> لواش
پارچه دور گردن -> شال
شماره مخصوص -> کد
کار برجسته و نمایان -> هنر
صحن خانه -> حیاط
خوی و سرشت -> منش
آفتاب -> هور
زنگ بزرگ -> درا
زنده -> حی
قوسی بزرگ -> نیمدایره
نام ترکی -> اد
عدد دو رقمی -> نود
همکاری و همزیستی -> مدارا
روش‌ها -> انحا
اشاره به دور -> انان
کشور آسیایی -> بحرین
محکم کردن -> شد
آمونیوم کلرید -> نشادر