جواب مرحله 1054 جدولانه دو

28 فروردين 1397
جواب مرحله 1054 جدولانه دو

جواب مرحله 1054 جدولانه دو

تقویم غربی -> میلادی
فیلمی از ناصر تقوایی -> صادقکرده
مرده -> میت
خمیر نقاشی -> بتونه
باور قلبی -> ایمان
قطب منفی -> اند
مؤمن -> باایمان
کیسه پول -> همیان
شالوده -> بنیاد
گشوده -> اپن
دستگاه سوراخ کننده -> مته
یکبار در سال -> سالانه
کارگردان «مرد سوم» -> کارولرید
اثر بیژن نجدی -> داستانهایناتمام
نوعی دیسک فشرده -> دیویدی
گل سفید و خوشبو -> نسرین
مسافر -> راهپیما
نخست -> اول
جا به جا شونده -> منتقل
خشکی -> یبس
شهر اصفهان -> نایین
فوتبالیست هلندی -> لیوریفر
ویتامین جدولی -> کا
علاقه و تعلق -> وابستگی
اثر الکساندر پوشکین -> دامسیاه
نقض عمد -> خیانت
گنگ -> لال
سولفات ارسنیک -> زرنیخ
ذکر و دعا -> ورد
آواز خواننده -> مترنم
درخت انار -> ناربن
تازه ترکی -> ینی
مقابل معنوی -> مادی
بالاپوش -> ردا
شهری در فرانسه -> نیس
دوازده عدد -> دوجین
ناگهان خودمانی -> یهویی
ناپسند -> بد
اثر عبدالحسین زرین‌کوب -> باکاروانحله
درجه و منزلت -> رتبه
خلاص شده -> رها
دور مسابقه بوکس -> راند
شهر انار -> ساوه
دانه میوه -> هسته
نشانی -> ادرس
زبانی -> شفاهی
آقای اسپانیایی -> سینیور
سال قحطی -> خشکسالی
کم‌عقلی -> سخافت
پایان -> انتها
ضایع شدن -> هدر
جست و خیز -> جهش
لبن سیاه و ترش -> قرهقروت
ابزار نشانه‌گیری در تفنگ -> مگسک
شکل، صورت -> قیافه
مشهور -> بنام
امر از شستن -> شور
پول فلزی -> سکه
حرف نهم یونانی -> یتا
فلان -> یارو
اولین انسان -> ادم
همرا چای -> قند
پایتخت سوئیس -> برن
از مصالح ساختمانی -> گچ
همه را شامل می‌شود -> هر
دور دهان -> نس
بلند مرتبه -> والا
ظلم و جور -> قهر
پیشه -> کار
مخفف گناه -> گنه
طرز نوشتن -> رسمالخط
دلالی -> کارچاقکنی
شهری در انگلستان -> یورک
دریاچه ترکیه -> وان
آواره -> گمراه
فوتبالیست اسپانیایی -> گارسیا
مثل و مانند -> مان
مقصود -> مراد
شکل و صورت -> هییت
بی‌حس -> لس
هیزم -> هیمه
درخت زبان گنجشک -> ون
رمال -> فالگیر
لبالب -> مملو
تذکر -> یاداوری
پرحرفی -> ور
از خواهران برونته -> ان
شاد شدن -> فرح
از ادات پرسش -> کدام
توانایی -> یارا
خوارکی‌ازگوشت و سیب‌زمینی -> کتلت
نشانه‌ها -> ایات
ویراستار -> ادیتور
بستر -> بالین
موی سر -> کاکل
غرور و تکبر -> نب
نادان -> کانا
میل شدید زن حامله -> ویار
پادشاهان روسیه را می‌گفتند -> تزار
استارت قدیمی -> هندل
مرگ -> ممات
میخ چوبی یا فلزی -> وتد
بسیار نالنده -> انان
دختر -> دخت
رشته، نخ -> خیط
بی‌هوشی -> کما
نوعی نان صنعتی -> باگت
نمد زین -> یون
از مراکز استان‌ها -> ایلام
پدران -> ابا
بول -> میزک
تصدیق آلمانی -> یا
کالبدشناسی -> اناتومی
قمر مصنوعی -> یو
جوی بزرگ -> جویبار
مطیع -> رام
روایت کننده -> راوی
نشانه مفعولی -> را
کشور آسیایی -> ویتنام
جاری -> روان