جواب مرحله 1053 جدولانه دو

28 فروردين 1397
جواب مرحله 1053 جدولانه دو

جواب مرحله 1053 جدولانه دو

از بازیگران طنز -> مهرانغفوریان
کفش زمستانی -> چکمه
شیفته -> عاشق
پایتخت لیختن اشتاین -> فادوتس
سربست کارخانه -> فابریک
عید ویتنامی‌ها -> تت
هدایت -> راهنمایی
شهر گلستان -> رامیان
پارسایان -> زهاد
واحد طول انگلیسی -> یارد
غرور و تکبر -> نب
خودبین -> غد
کمک کردن -> یاریدادن
بهره‌مند -> برخوردار
فیلمی با بازی نگار جواهریان -> پریدنازارتفاعکم
دوام دادن -> ادامه
خدای متعال هندوان -> برهما
درخت انگور -> تاک
کتف و شانه -> خا
رخسار -> صورت
استان و مرکزش -> بوشهر
پرستار کودک -> دایه
از حروف الفبا -> ضاد
فیلمی با بازی هدیه تهرانی -> غریبانه
بستن و دوختن -> رتق
آسان -> سهل
بذر گیاه -> دان
تظاهر -> ریا
پایتخت عربستان -> ریاض
یاری دهنده -> مددکار
سنگ عصاری -> غن
ستوده -> محمود
اثر آگاتا کریستی -> نمسیس
رود آسیای میانه -> سیحون
همسر خروس -> مرغ
نی تو خالی -> نال
اکسید کلسیم -> اهک
واحد طول -> متر
بشقاب دراز و بزرگ -> دیس
درخت تسبیح -> یسر
دو یار همقد -> اا
رجولیت -> مردی
لاغر -> نحیف
حصیر -> بوریا
پست الکترونیکی -> ایمیل
اثر خواجه عبدالله‌انصاری -> رسالهدلوجان
خیزران -> بامبو
خانه شاعر -> بیت
تا، تا اینکه -> حتی
از حروف یونانی -> یتا
خانه پشت به آفتاب -> نسر
آفریدگار خود را می‌پرستد -> خداپرست
چرک، ریم -> سخ
چارباغ -> بولوار
یک خوشه -> سنبله
دستگاه گیرنده امواج ماهواره -> رسیور
کشور فلاسفه -> یونان
پست -> دنی
اطلس -> کرپ
طعنه زن پیاز -> سیر
علامت تجاری -> ارم
پایتخت یونانی -> اتن
اسب قاصد -> یام
روز گذشته -> دی
افسوس -> واویلا
بخار دهان -> ها
تیم فوتبال انگلیس -> هالسیتی
دیرینه -> انتیک
نجیب و عفیف -> پاکدامن
ابزار برش چوب -> اره
تازه ترکی -> ینی
نوشیدن -> شرب
خطرناک -> ناامن
امان -> پناه
به پایان رسیدن -> سرامدن
فرزندزاده -> نوه
رهبر کاتولیک‌ها -> پاپ
نمد زین -> یون
ناسیونال -> ملی
حیله -> مکر
گودال -> لان
بانگ -> ندا
گوارار -> هنی
جواهرات غیر اصل -> بدلیجات
از حروف الفبا -> لام
کشور آفریقایی -> کومور
صحنه نمایش -> سن
صنم -> بت
سازمان جهانی علمی‌وفرهنگی -> یونسکو
پیک و قاصد -> هارون
ستارگان -> کواکب
پایتخت نیکاراگوئه -> ماناگوا
نسل پنجم -> ندیده
به سوی -> فا
فیلمی با بازی پرویز پرستویی -> موجمرده
فیلمی با بازی برزو ارجمند -> سفرسرخ
مرتب و آماده -> بسامان
مثل و مانند -> نمونه
پدر ترکی -> اتا
زرین -> طلایی
خودستایی بی اصل و گزاف -> لاف
شهر زنجان -> قیدار
کشور آسیایی -> یمن
نوعی برنج مرغوب -> صدری
واحد وزن سنگ‌های‌قیمتی -> قیراط
شکل و صورت -> هییت
شیوه‌ها و روش‌ها -> فنون
پابرجا شدن -> قرار
قطره -> نم
حالت روحی -> مود
دزد -> لص
فیلمی با بازی حسین پناهی -> هیجو
از حبوبات -> ماش
حرف ندا -> ای
نخستین انسان -> ادم
عدد فوتبالی -> اا
عرصه -> میدان
باوفای حیوانات -> سگ
شهر ترکمنستان -> مرو
پایتخت ارمنستان -> ایروان
نشانه‌ها -> ایات
نوشته درست دانستن چیزی -> تاییدیه
گیاه دارویی خاردار -> خارشتر