جواب مرحله 196 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 196 جدولانه یک

جواب مرحله 196 جدولانه یک

آماسیده -> متورم
آن سوی -> ور
اثری از محمدعلی خلیلی -> بانوی نیل
از آلات موسیقی قدیم -> سورنا
از سلسله های چین -> چهاین
از وسایل نقلیه قدیمی -> گاری
از کشورهای عربی -> بحرین
اهلی -> رام
باقی مانده -> تتمه
بزرگترین دریاچه جهان -> خزر
بهره -> سهم
بیگانگان -> اغیار
پارچه کشباف -> تریکو
تار عنکبوت -> تنه
تفتیش -> بازرسی
ثمر درخت -> میوه
چا چراغی -> فانوس
حامله -> آبستن
حیله -> نارو
خالق اثر اسفار اربعه -> ملاصدرا
خواهش -> تمنا
خوشامد -> خیر مقدم
درازی راه -> مسافت
دربان -> قاپوچی
درخت قالی -> دار
دردمند -> متالم
دیوار متحرک -> پارتیشن
راست و درست -> سهی
رها -> یله
زرد دوزی جامه ابریشمی -> تراز
زگیل -> ازخ
سازش -> آشتی
سال ترکی -> ییل
ستوران -> بهایم
سخن چینی -> سعایت
سرپرست -> ولی
سعادت مند -> روزبه
شوفر -> راننده
شیپور -> نفیر
صحرای شیلی -> اتاکاما
عدسی مقعر -> کاو
عضو بی اثر -> خنثی
فیلم عباس احمدی مطلق -> رفیق بد
فیلمی از علی غفاری -> چراغ قرمز
قهرمان داستان تاجر ونیزی -> شایلوک
گل شب بو -> هیری
گیاه سرشور -> سدر
لقب ابونصر فارابی -> معلم ثانی
مبارزه -> رزم
مبتکر جنگ ستارگان -> ریگان
مرمر -> رخام
مفرغ -> برنز
ملاح -> ملوان
نخستین -> اولین
نرم دلی -> رحم
نوعی تفنگ -> برنو
نوعی ساعت قدیمی -> شنی
نوعی ماشین چاپ سریع -> رتاتیو
هذیان -> یان
کشوری در جنوب شرق آسیا -> سنگاپور