جواب مرحله 1051 جدولانه دو

28 فروردين 1397
جواب مرحله 1051 جدولانه دو

جواب مرحله 1051 جدولانه دو

مادر خودمانی -> ننه
شهر فارس -> زریندشت
کمک -> امداد
یار مخلص -> حواری
شهر ترکمنستان -> مرو
شهر سوئیس -> ژنو
پایتخت رومانی -> بخارست
راه شاعرانه -> ره
خروس جنگی -> لاری
مقوای نازک -> کارت
بافنده -> جولاهه
پارچه کشتی -> بادبان
رسیدن -> دستیافتن
اثر جرج برنارد شاو -> کسبوکارخانموارن
شهر تهران -> ورامین
از گیاهان دارویی -> شیرینبیان
اثر غزاله علیزاده -> تالارها
فیلمی با بازی نیکی کریمی -> بیداری
خمیر پهن کن -> وردنه
نوعی نوشابه گازدار -> لیموناد
چکیدن آب -> رش
نویسنده «بانوی جنگل» -> فهیمهرحیمی
مسابقات چند جانبه -> تورنمنت
حافظه -> یاد
سرزمین پوشیده از نی -> نیزار
سنگواره -> فسیل
شهری در انگلستان -> برایتون
بزرگی و عظمت -> ابهت
آسودگی -> رفاه
پیش‌مزد -> دشت
پشیمانی -> ندم
نیکوترین -> بهترین
شهر اصفهان -> لنجان
داخل -> تو
سمت راست -> یمین
سادگی -> لری
طبل بزرگ -> کوس
ماهی کنسروی -> تن
بنده زرخرید -> قن
شهری در اسپانیا -> ختافه
عدد دو رقمی -> نوزده
آشیانه حیوانات -> کنام
انبار کشتی -> خن
نجم -> ستاره
معروف -> بنام
موجه جلوه دادن -> توجیه
خمیر نقاشی -> بتونه
کاغذ نامرغوب -> وب
ظلم -> ستم
پارچه پنبه‌ای سفید -> کرباس
دوست -> یار
پوشاننده -> ساتر
اثر خواجوی کرمانی -> کمالنامه
گیاه الیافی -> کتان
آشفته و عاشق -> شوریده
نام ترکی -> اد
تصدیق آلمانی -> یا
پیامبر کشتیبان -> نوح
تیم فوتبال انگلیسی -> نیوکسل
منقار -> تک
دیندار -> مومن
بزرگواری -> شرافت
کامل و درست -> تمام
از جنس نی -> نیین
فوتبالیست اسپانیایی -> ماتا
بازیگر «مرد عوضی» -> حمیدلولایی
کیسه مسافران و شکارچیان -> توبره
مزه دهان جمع کن -> گس
من و شما -> ما
حرف نقی -> نه
خوابیده -> نایم
دلیری و قهرمانی -> پهلوانی
اثر هنری خلق می‌کند -> هنرمند
سرگشته و آواره -> گمراه
داخل شدن در کار کسی -> دخالت
غم و اندوه -> هم
دین داشتن -> تدین
مکرها و حیله‌ها -> دسایس
غذای معروف ایرانی -> چلوکباب
مفهوم ظریف -> نکته
خودکشی ژاپنی -> هاراکیری
پایتخت تبت -> لهاسا
از یک پدر و مادر -> تنی
تلخ عرب -> مر
باب روز -> مد
مظهر لاغری -> نی
غلاف شمشیر -> چخ
بس بودن -> کفایت
شریک غم دیگری -> همدرد
انباشه شدن -> تراکم
بزرگ و عظیم -> کلان
شکل و سبک -> طرز
شهر آرزو -> امل
سبزی خرد کردنی -> تره
ماده آرایش مژه‌ها -> ریمل
پوست -> قشر
دوران کودکی -> طفولیت
نوعی گهواره -> ننو
صدای مرغ -> قدقد
بردگی -> رق
دام ماهی -> قلاب
شریک شدن -> شراکت
خالص و بی غل و غش -> سارا
وارونه -> عکس
قلب -> دل
ساز بادی -> نای
ابزار غذا خوری -> قاشق
پسوند دارندگی -> مند
آرایش -> زیب
پس‌غذا -> دسر
تکیه بر پشتی -> لم
درنگ کردن -> تاملکردن
تصدیق آلمانی -> یا
خاطر -> یاد
رسیدگی و تحقیق -> بررسی
فرش بزرگ -> قالی
مشهور -> بنام
کهن -> قدیمی
خرس آسمانی -> دب
دوستان -> یاران