جواب مرحله 1050 جدولانه دو

28 فروردين 1397
جواب مرحله 1050 جدولانه دو

جواب مرحله 1050 جدولانه دو

شهر همدان -> نهاوند
فوتبالیست آلمانی -> پودولسکی
مرطوب -> خیس
ترازو -> میزان
آرزو -> ارمان
بازگشت صوت -> اکو
ملاقات کننده -> ویزیتور
گیاهی در رنگرزی -> روناس
مقراض بزرگ -> کاردو
کار بزرگ و خطیر -> مهم
روزگار -> دهر
امان -> زینهار
رژیم استبدادی -> توتالیتر
فوتبالیست اسپانیایی -> خوزهماریاکایخون
کارآزموده -> ورزیده
اسید نیتریک -> تیزاب
بدبخت -> تیرهروز
روح انسانی -> جان
به غیر از آن -> ماسوا
مراد و مقصود -> کام
شهرنشینی -> مدنیت
بدخلق -> بداخلاق
واحد پول بلغارستان -> لو
نهر بزرگ -> رودخانه
کشور اروپایی -> واتیکان
کم کردن قیمت -> تخفیف
شعله آتش -> لهب
افزونی -> زیادت
ریسمان -> رسن
کشورها -> ممالک
ملتهب -> سوزان
مادر -> مام
تأکید کرده شده -> موکد
لحام -> کبد
فرمانبردار -> رام
سرشویه -> شامپو
بیماری چشمی -> تراخم
اجاق مخفی -> فر
به فرزندی قبول شده -> فرزندخوانده
اثر ادبی همراه با طنز -> کمدی
مردم قرآنی -> ناس
پستاندار پرنده -> خفاش
سرنیزه -> سنان
هوس باردار -> ویار
آشپز -> طباخ
گواه‌ها -> شواهد
از پیامبران -> سلیمان
تشکیل صف برای مبارزه -> صفارایی
دسته‌ها -> اصناف
شجاع -> دلاور
شیر -> لبن
از حبوبات -> ماش
جاده دور شهر -> کمربندی
برده زن -> کنیز
ظرف گاز -> کپسول
قصد کننده -> عازم
شکاف میان قلم -> فاق
سخنان بیمارگونه -> یان
به هوش باش -> هان
تا این زمان -> هنوز
برادر مادر -> ابو
حشره چسبنده -> کنه
برادر پدر -> عمو
قیمت بازاری -> فی
اثر پا -> رد
زمین خشک و سخت -> دغ
شهر کهگیلویه و بویر احمد -> چرام
قدیمی -> کهن
رودی در سیبری -> لنا
چراغ دریایی -> فار
عصر کارتونی -> یخبندان
فیلمی با بازی رضا خندان -> پاییزبلند
بزه -> گناه
پرسش از تعداد -> چند
پاره شده -> دریده
کذاب -> دروغگو
پول سیاه -> فلس
اثر ساموئل بکت -> مننه
گنجه -> قفسه
آب سفت شده -> یخ
جیوه -> زیبق
بوی رطوبت -> نا
پیشخدمت رستوران -> گارسون
بلندی، اوج -> فراز
دشواری‌های رستم -> هفتخوان
تصدیق روسی -> دا
تازه و پرطراوت -> تر
لباس اتاق عمل -> گان
عجله -> شتاب
از عناصر گازی -> هلیم
برآمده -> محدب
اثر صادق چوبک -> نفتی
جمیع خمس و زکات -> وجوهات
شهر گیلان -> رودسر
گواه -> شاهد
عدد اول -> یک
تباه کننده -> مفسد
پایین آمدن -> تنزل
بسیار خوب -> باشه
گرم‌کن برقی -> هیتر
داخل شدن -> ورود
زیر -> تحت
قیف -> تگاب
مقام -> جاه
زیرا -> چون
عقاب -> دال
بازاری -> کاسب
گناه شاعرانه -> گنه
بدخلق -> تندخو
غمگین -> اسی
باشد -> بواد
نوعی بیماری پوستی -> گر
تیم فوتبال آلمانی -> اگزبورگ
نشانه مفعولی -> را
سال گذشته -> پارسال
روییدن -> نشا
معلق -> اونگ
دانه خوش‌بو -> هل
بشاش -> خندهرو
توبه‌کار -> تایب