جواب مرحله 1049 جدولانه دو

28 فروردين 1397
جواب مرحله 1049 جدولانه دو

جواب مرحله 1049 جدولانه دو

اثر فرشته ساری -> مرواریدخاتون
سرزنش کردن -> عتاب
جاوید -> سرمد
گل خوش بو -> ریحانه
خوش‌آیند نیست -> ناگوار
دو یار همقد -> اا
فیلمی با بازی گلشیفته‌فراهانی -> بهنامپدر
دومین -> ثانویه
شرح و توضیح -> بیان
رعشه -> لرزه
کوچک -> که
نوعی حلوا -> لو
خلوت خانه -> نهانخانه
کتیبه -> سنگنوشته
اثر احمد اکبرپور -> مننوکربابانیستم
آزادگان -> احرار
خرج -> هزینه
اوضاع جوی -> هوا
وقت و زمان -> گه
بزه -> گناه
دارای اندام درشت -> گامبو
آسیاب آشپزخانه -> هاون
سال -> سنه
کفن کردن و به خاک سپردن -> کفنودفن
لفظ ابتدا یا انتهای کلمه -> وند
بلند -> رسا
جد -> نیا
شکست دادن و پراکندن -> هزم
زهره -> ونوس
مطبخ -> اشخانه
رود فارس -> کر
فغان کنان -> نالان
همسفر -> همراه
کشور آسیایی -> لبنان
راندن -> نفی
طناب -> رسن
فرزند نرینه -> پسر
شهر یزد -> تفت
مسخرگی -> هزل
خرابی و ویرانی -> هدم
نیمه بار -> تا
وسعت -> پهنه
دور بازی بوکس -> راند
فروتر -> مادون
آغاز شده -> مبتدا
چراغ هدایت کشتی‌ها -> فانوسدریایی
پوست کنده شده -> مسلوخ
ناشنوایی -> کری
واحد شمارش شتر -> نفر
مرحله، گام -> فاز
نشانه -> هدف
نوعی پلو -> رشتهپلو
مرطوب -> تر
کشور آمریکای شمالی -> کانادا
فیلمی با بازی جمشید مشایخی -> گالان
از دست رفته -> مافات
جدایی -> هجران
طلای سیاه -> نفت
دو دلی -> ریب
پودر -> گرد
محافظ چشم -> پلک
قوت لایموت -> نان
اشاره به نزدیک -> این
شاه کوتاه -> شه
افزون‌تر -> متجاوز
تازه -> نو
به خدمت بزرگی رسیدن -> شرفیابی
مقام‌دار -> پایور
پایتخت قبرس -> نیکوزیا
سلاح مار -> نیش
واحدی در ارتش -> هنگ
کشورها -> ملل
عید باستانی -> نوروز
شهر آذربایجان شرقی -> هریس
به زور در درون کردن -> چپاندن
پیچ و تاب -> تاو
پایتخت سوئیس -> برن
گریز -> هرب
علف خشک -> کاه
درخت قالی -> دار
اندازه -> فیت
پرستار -> نرس
مادر -> ننه
پرورش اندام -> بدنسازی
نهر -> رود
کاغذ فلزی -> زرورق
هرگز نه -> لن
آب روستایی -> او
تابلوی معروف پیکاسو -> گرنیکا
حاصل -> نتیجه
فیلمی با بازی بیژن امکانیان -> زیراب
گیاهی علفی و پایا -> باباادم
آفرین -> براوو
ناله و فغان -> وح
اجابت کردن -> براوردن
واحد پول پاناما -> بالبوا
مرغ حق -> شباویز
جنباندن -> لرزان
رنگ طبیعت -> سبز
یک دفعه -> یکبار
فوتبالیست پرتغالی -> نتو
هست شده -> موجود
سال ترکی -> ییل
گریزنده -> هارب
پیرو حضرت عیسی -> مسیحی
اثر منیرو روانی‌پور -> رعنا
هوای گرفته -> ابری
علیل -> چلاق
واحدی در سطح -> ار
درخت مسواک -> یسر
کوچک -> که
رونق -> رواج
تافتن ریسمان -> مسد
دست عرب -> ید
مالدار -> بای
مزده دهان جمع کن -> گس
امور خارق العاده پیامبران -> معجزه
آش -> با
از کنده بلند می‌شود -> دود
فوتبالیست اسپانیایی -> گارسیا
سالیانه -> سنوی
گذراندن -> بسربردن
کشش، درازی -> امتداد