جواب مرحله 1048 جدولانه دو

28 فروردين 1397
جواب مرحله 1048 جدولانه دو

جواب مرحله 1048 جدولانه دو

از اجزای توقف خودرو -> لنتترمز
از روی انصاف -> عادلانه
پرخطر -> ناامن
عمیق -> گود
تازه آذری -> ینی
لقب حافظ -> لسانالغیب
متوقع و منتظر -> امیدوار
تحسین -> ثنا
خوش آمدید -> اهلاوسهلا
آتش قرآنی -> نار
برپا شدن -> خاستن
عظمت و شکوه -> دبدبه
فکل -> کراوات
منسوب به مردان -> مردانه
ملی -> ناسیونال
فرصت دادن -> اماندادن
پیر و تکیده شدن -> شکستهشدن
بهار -> ابسال
اسباب اصلاح صورت -> خودتراش
وسیله -> الت
تازه ترکی -> ینی
مرگ -> ممات
فیلمی با بازی بهنوش بختیاری -> دوبرادر
تصدیق روسی -> دا
قورباغه درختی -> وک
پرستش -> عبادت
پسر -> ابن
ابزار سوراخ کردن -> مته
لوس -> ننر
حیوان گردن دراز -> زرافه
فرزند -> ولد
پاسبان -> عسس
پاکتر -> اقدس
غم و اندوه -> هم
از ایالات آمریکا -> یوتا
شیر ماک -> اغوز
بزرگی -> ابهت
از اقوام آریایی -> ماد
دودلی -> ریب
مطلب اصلی روزنامه -> سرمقاله
ظرف بزرگ حمام -> وان
فوتبالیست فرانسوی -> ریبری
تزویر و حیله -> ترفند
میوه نکو -> به
آفرین -> براوو
بی‌هوا -> وکیوم
نوشتن برای یادآوری -> یادداشت
وضو -> ابدست
خورشیدن -> افتاب
فصل برداشت گندم -> درو
در عوض -> متقابلا
لگام اسب -> دهانه
شمای محترمانه -> جنابعالی
جدا شده -> منفک
وادار کردن -> الزام
رقص کننده -> رقاص
گردش کودکانه -> ددر
دایی -> ابو
کالاهای خروجی از کشور -> صادرات
نشانه تجاری -> ارم
تعمیر لباس -> رفو
در رحم است -> جنین
شهری در استان ایلام -> مهران
کشور آفریقایی -> نیجر
محل عبور -> مجرا
فیلمی از وودی آلن -> سایههاومه
پست -> دون
لاغری -> نوانی
بهانه‌گیر و ناسازگار -> بدقلق
اثر جلال آل احمد -> اورازان
فیلمی با بازی بهاره رهنما -> ماسهنفر
بازیگر سوپر استار -> نرگسمحمدی
از عناصر فلزی -> باریوم
از لوازم بهداشتی -> صابون
دفترچه مشخصات -> شناسنامه
آموختن -> یادگرفتن
قبل -> پیش
سوار بی‌همتا -> یکهسوار
نسخه برداشتن -> رونویسی
به چشم دیدن -> عیان
دریاچه سوئد -> ملار
رود مرزی -> ارس
چهار من تبریزی -> ری
فریاد -> جار
فلز مادر -> اهن
نشان -> انگ
آواز بلند -> هتف
در یک لحظه -> انا
شمشیر پهن و راست -> غداره
لطیفه -> جوک
شش -> ریه
زیر پا مانده -> له
تصدیق انگلیسی -> یس
یاری -> نصر
سوبسید -> یارانه
اجاق نان پزی -> تنور
مقابل -> ازا
جدا کردن -> گسستن
پایتخت سوئیس -> برن
از عوامل بیماری‌زا -> ویروس
نشانه قرآنی -> ایه
زبان‌آوری -> فصاحت
تظاهر -> ریا
قمر مصنوعی -> یو
باقی جان -> نا
داستان جنگی -> رزمنامه
همسر مرد -> زن
چراغ دریایی -> فار
جدا شونده -> متمیز
زنان قرآنی -> نسا
داروها -> ادویه
پرواز کننده -> طایر
رفیق مشهدی -> یره
پنهانی -> نهانی