جواب مرحله 1046 جدولانه دو

28 فروردين 1397
جواب مرحله 1046 جدولانه دو

جواب مرحله 1046 جدولانه دو

اثر شهلا پروین روح -> تنهاکهمیمانم
احتیاج -> نیاز
اثر روسو -> امیل
از استان‌ها -> لرستان
ترازوی بزرگ -> باسکول
هدف فوتبالیست -> گل
از ایالات آمریکا -> ایندیانا
سرمایه‌دار -> بورژوا
فوتبالیست آلمانی -> رویس
مزد و پاداش -> ثواب
عدد قرن -> صد
گمان بردن -> ظن
تیز کننده مداد -> مدادتراش
درمان با مهندسی ژنتیک -> ژندرمانی
اثر فرخنده حاجی‌زاده -> منمنصوروالبرایت
سپهر -> اسمان
قضاوت کردن -> داوری
روشنی -> نور
وحشی -> دد
کتاب مقدس مسلمانان -> قران
جنگ -> ستیزه
اثر شهره وکیلی -> بیژن
جاده قطار -> ریل
اثر احمد محمود -> غریبهها
نارس -> کال
تکبر -> فیس
فایده -> سود
خانه -> سرا
گرد -> مدور
مبحثی در ریاضیات -> ماتریس
کوتاه -> غک
ادب آموخته -> باادب
آوابر -> ایفون
نگهبان قلعه -> دژبان
مظهر بی‌گناهی -> بره
همراه چای -> قند
تبار -> ایل
اشاره به نزدیک -> این
لقبی اشرافی در اروپا -> لرد
رنگ و لون -> دیس
مذکر -> نر
حیله‌گر -> شیاد
ایستاده -> قایم
برهنه -> عریان
نمایندگی -> اژانس
اثر آلفونس دوده -> نیورونززیبا
سرخ رنگ -> عنابی
پسوند دارنده -> مند
امر از آمدن -> بیا
نهر -> رود
از حروف الفبا -> شین
بیرون آوردن -> دراوردن
بالا آمدن آب دریا -> مد
اثر گراهام گرین -> مرددهم
جست و خیز کننده -> جهنده
گردش -> سیران
شهری در ایتالیا -> تورین
قیمت -> بها
آشکارا -> فاش
جن زده -> جنی
رشته‌کوه طولانی -> اند
واحد پول کره جنوبی -> وون
رتبه کارمندی -> اشل
عریان -> رت
ناشی -> ناوارد
از خواهران برونته -> ان
فیلی از انگ لی -> زندگیپی
هدف‌ها -> اهداف
اثر محمد حجازی -> هزارسخن
کرشمه -> ناز
جراحت -> ریش
روش‌ها -> سنن
راهرو -> دالان
پایتخت لهستان -> ورشو
از ایالات آمریکا -> مریلند
زمزمه خوشحالی -> دنه
چارشاخ -> شنه
قباله باغ و خانه و ... -> چاک
گردش کودکانه -> ددر
شلوار لی -> جین
سارق -> دزد
خشکی -> یبس
نیست و نابود -> هیچ
قادر بودن -> توانستن
جمسی معدنی، بلوری و سفید -> زاج
برپا کردن نماز -> اقامه
آقای اسپانیایی -> دن
شکم‌بند طبی -> گن
درخور -> شایگان
انگشت اشاره -> سبابه
دیرینگی -> ازلیت
مبتنی بر علم -> اکادمیک
گناه بزرگ -> کبیره
شهر تهران -> ری
بزرگتر از دریا -> اقیانوس
تشویش و دلواپسی -> نگرانی
شهر مازندران -> تنکابن
عدد دو رقمی -> هشتاد
بعد -> سپس
خشکی مزاج -> یبوست
مادر باران -> ابر
از سوره‌ها -> غاشیه
گریبان -> یخه
سازمان پیمان آتلانتیک‌شمالی -> ناتو
شعر بیانگر احساسات -> غنایی
پرچانه -> حراف
از حروف یونانی -> گاما
تارمی -> نرده
سایه -> نش
کتاب مقدس هندوان -> ودا
ریشه -> بن
شمارگر -> حاسب
ماه کامل -> بدر
شامل شدن -> عم
از حروف الفبا -> واو
آهوی ختن -> اف
بریان شده -> برشته
رئیس جیمز باند -> ام
پست -> دنی
خواهش -> استدعا
وام دهنده -> داین
ایاب و ذهاب -> رفتوامد
از یک سو -> یکطرفه