جواب مرحله 1045 جدولانه دو

28 فروردين 1397
جواب مرحله 1045 جدولانه دو

جواب مرحله 1045 جدولانه دو

فوتبالیست ایرانی -> امیدابراهیمی
حاجت -> نیاز
شخص نامعلوم -> فلان
گشودن معما -> حلکردن
روشنی دهنده -> درخشان
حرف ندا -> یا
تیم فوتبال انگلیسی -> لسترسیتی
از سازهای زهی -> ویولون
شهر سیستان و بلوچستان -> فنوج
پهلو -> کنار
رئیس جیمز باند -> ام
صحبت دوستانه -> چت
کشور اروپایی -> سنمارینو
مدلل ساختن -> ثابتکردن
فیلمی از جرج کیوکر -> داستانفیلادلفیا
اعلان -> رکلام
خو کرده -> مانوس
لیکن -> اما
ریشه -> بن
اثر صادق چوبک -> اتما
دکان لوازم خیاطی -> خرازی
نوعی شیرینی خامه‌ای -> رولت
بازی و طرب -> لهو
عینک قوی -> ذرهبینی
گردیدن -> شدن
دریاچه‌ای در حمام -> وان
نوع و گونه -> جور
چین و شکن -> یرا
درست و بی‌نقص -> کامل
نوزاد رها شده -> سرراهی
مالک -> ذا
عدد دو رقمی -> هشتاد
زنان -> نسوان
مشکل -> دشوار
گریز -> هرب
رود مرزی -> ارس
هذیان -> یان
رنگ -> فام
ذکر -> ورد
اوضاع جوی -> هوا
روز گذشته -> دی
اثر ساموئل بکت -> مننه
نامدارتر -> اشهر
کشور -> مملکت
پریشان شدن -> اشفتن
نویسنده «شنل» -> نیکلایگوگول
پی در پی -> مرتبا
سرسرا -> هال
کلمه افسوس -> وای
تمام -> همه
واحد پول دو کره -> وون
مهیا شدن -> کمربستن
زوبین -> مک
مجاور -> همسایه
فیلمی با بازی ایرج قادری -> لیلاج
به شک انداختن -> ایهام
پایتخت مالت -> والتا
پست -> دنی
تسمه -> سرم
گنگ -> لال
خط کشیدن -> رسم
میان -> کمر
راندن -> سوق
ترک خفیف استخوان -> مو
به هم نامه نوشتن -> مراسله
دریا -> یم
مأمور هدایت کشتی -> سکاندار
آرام و بی دغدغه -> ریلکس
از یک سو -> یکجانبه
هراس -> ترس
گوشت بن دندان -> لثه
شستشوی شرعی -> غسل
سرزنش -> ملامت
آشوب -> بلوا
راست -> مستقیم
قرض -> وام
در مکه نازل شده -> مکی
پرنده سعادت -> هما
دارایی -> مال
خشنودی -> رضا
بازگشت صوت -> اکو
زشت -> انر
بدن -> جثه
پیمان مکتوب -> عهدنامه
دروازه‌بان فوتبال -> گلر
جیوه -> مرکور
نیمه بار -> تا
آفت گندم -> سن
جایی که قبلا ذکر شده -> همانجا
پیدا کرده -> یافته
مکان‌ها -> مواضع
شهر ایالات متحده -> میلواکی
تن و بدن -> اندام
صنم -> بت
فیلمی با بازی نیکی کریمی -> مرگماهی
فاتح مقدونی -> اسکندر
تحریم -> بایکوت
خوراک چهارپایان -> علوفه
پسوند راننده -> ران
آخرین -> نهایی
عادت و خوی -> داب
مزه خوشایند -> شیرین
یک چهارم -> ربع
محل اجتماع و نشستن -> مجلس
شنیدن -> شنفتن
کشور سیگار برگ -> کوبا
یاخته -> سلول
چینش وسایل خانه -> دکور
دانه خوشبو -> هل
سخت دل -> قسی
غم و اندوه -> هم
واحد پول میانمار -> کیات
شهر هرمزگان -> قشم
گشوده -> وا
غیر متعارف -> اجق
سنبل کوهی -> فو
گوشت بریان -> قورمه
باقی جان -> نا
قطعه احتیاطی -> یدک
حکمت دان -> فیلسوف
مانند -> شبیه
اثر توماس مان -> قویسیاه
رشته و طناب -> ریسمان