جواب مرحله 1042 جدولانه دو

28 فروردين 1397
جواب مرحله 1042 جدولانه دو

جواب مرحله 1042 جدولانه دو

یون مثبت -> کاتیون
پایتخت مالاوی -> لیلونگوه
وام -> دین
استان و مرکزش -> قزوین
معروف -> نامور
تاب و توان -> تیو
اطراف -> پیرامون
ریزه چوب و علف -> خاشاک
تألیف کردن -> تدوین
دورویی -> ریا
هراس و ترس -> هول
آسیب رساندن به خود -> خودزنی
وقت تعیین شده -> ضربالاجل
فیلمی با بازی لادن مستوفی -> برخوردخیلینزدیک
افسوس -> واویلا
مأیوس -> نومید
واحد پول ونزوئلا -> بولیوار
فیلمی با بازی پل نیومن -> هاد
پیش‌نویس -> مینوت
قدرت -> زور
ضمیر سوم شخص جمع -> ایشان
هر چیز را در جای‌خودگذاشتن -> جورکردن
مظهر لاغری -> نی
فیلمی با بازی هنری فاندا -> لیدیایو
ناموافق -> ناموزون
بی‌خردی -> سفاهت
لیز و چسبنده -> لزج
چراغ -> فانوس
آجر اسباب‌بازی -> لگو
فوتبالیست آلمانی -> شورله
کشور آفریقایی -> کومور
دشمن دیرین درخت -> تبر
ناله و زاری -> شیون
به پایان رسید -> تمت
شهر اردبیل -> نیر
چلچراغ -> لوستر
شهر کرمان -> جیرفت
معبر رود -> پل
اثر خواجوی کرمانی -> همایوهمایون
جمعیت مردم -> توده
اندازه گرمی یا سردی -> دما
پایتخت افغانستان -> کابل
موجود شونده -> کاین
گشتن دور کعبه -> طواف
فاخته -> قمری
جنی -> جنزده
شهر مرکزی -> کرهرود
درختی بزرگ با برگهای بیضوی -> شاهبلوط
دلیری و شجاعت -> رشادت
به هم خوردن -> تلاطم
خشک و شکننده -> ترد
پررو -> سمج
قمر مصنوعی -> ماهواره
فیلمی با بازی آتیلا پسیانی -> هیوا
سنگینی و وقار -> متانت
سرزنش کردن -> عتاب
اشاره به نزدیک -> این
فهم و دریافت -> ذهن
حرف افسوس -> وای
شرمندگی -> خجلت
طلایی -> زری
سربلند شدن -> عزت
عیب و ننگ -> عار
شماره مخصوص -> کد
سنبل کوهی -> فو
دست مالیدن -> مس
فرزندان و اولاد -> عترت
شماره -> عدد
از رنگ‌های اصلی -> ابی
دمپخت -> کته
نوعی ساز بادی -> نیانبان
نامدار -> بلنداوازه
سختی و عذاب -> وبال
غیر عرب -> عجم
شکل و صورت -> قیافه
اثر پرویز قاضی سعید -> قتلسوم
کشور آفریقایی -> غنا
در خصوص -> بابت
خشکسالی -> قحطی
حرف پیروزی -> وی
حجره -> اطاق
آش -> با
برنج آبکشی نشده -> دمپختک
حمیت -> غیرت
علمدار -> بیرقدار
چهار من تبریز -> ری
کلمه شگفتی -> وه
هر چینه دیوار گلی -> دای
مقصود -> مرام
دختران -> بنات
موی پشت لب -> سبیل
طریقه -> نحوه
مرا در یاب -> ادرکنی
دستور و قاعده -> ضابطه
انباشته -> مملو
غذای آبکی -> اش
شمشیرزن -> سیاف
کاغذفروش -> وراق
شکل و صورت -> هییت
از سازهای زهی -> هارپ
فیلم مارتین اسکورسیزی -> هوگو
پشم شتر -> وبر
دراز -> طویل
دایر نشده -> دای
صد سال -> قرن
لوس -> ننر
شعبه درختی -> شاخه
جسم بلوری سفید رنگ -> زاج
روش -> طریقه
لشکر -> جند
محکم و استوار -> متین
گربه عرب -> هر
سوزن بزرگ -> جوالدوز
بالابر خودرو -> جک
از ابزارهای جنگی قدیمی -> منجنیق
عداوت -> کین
مطلع -> اگاه
تازه و پرطراوت -> تر
شهر لرستان -> بروجرد
متحدالقول -> یکدل