جواب مرحله 193 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 193 جدولانه یک

جواب مرحله 193 جدولانه یک

آب بینی -> مف
آب حیات -> آب حیوان
آتش -> نار
آشکار -> بارز
اثر آلودگی -> لکه
اثر جعفر مدرس صادقی -> بچه ها بازی نمی کنند
اثر فهیمه رحیمی -> ماندانا
اثر منصور یاقوتی -> با بچه های ده خودمان
اجداد -> آبا
اجداد -> آل
از استان ها -> قم
از بروج فلکی -> جدی
امامان -> ائمه
امر به نگاه کردن -> نگر
ایستگاه قطار -> گار
با -> آش
با سلیقه جور در می آید -> باب دندان
باید خودمانی -> باس
بخل -> شح
برش هندوانه ای -> قاچ
بسیار نعمت دهنده -> منان
بنای یادبود کسی -> یادمان
پاک و مطهر -> طیبه
پرنده آش سردکن -> سار
پرورش دهنده -> مربی
پنیر عرب -> جبن
پوست دباغی شده گاو -> چرم
پوشاک دور گردن -> شال
پوشش ستور -> جل
پول -> وجه
پیامبر -> نبی
پیدا کردن منشا و علت اصلی -> ریشه یابی
تازه به دوران رسیده -> ندید بدید
تلف شده -> نفله
تنیسور چینی -> لینا
تیر پیکان دار -> یب
جاذبه -> کشش
جنگ کردن -> آوردیدن
جنون آزار دیگران -> سادیسم
جوشن چرمین -> یلب
حرف همراهی -> با
خوب نیست -> بد
خوش آمد گویی عرب -> اهلا و سهلا
دائم -> همیشگی
داروغه -> شحنه
درخت لرزان -> بید
دست ها -> ایادی
راه میان دو کوه -> دره
راه کوتاه -> ره
رنگ جوانمردی -> کرم
روزگار -> دهر
سائل -> گدا
ساز شاکی -> نی
سر فوتبالیست -> هد
سرنیزه -> سنان
سزاوارتر -> اولی
سلطان -> شاه
سنجیدن -> سبک سنگین کردن
سه یار هم قد -> ا ا ا
شادی -> فرح
ضمیر عربی -> هو
عشق فرنگی -> لاو
فیلمی از میلوش فورمن -> سیاره میمون ها
قطب مثبت -> آند
قلعه کوچک -> ارگ
گلی به رنگ زرد روشن -> پامچال
لوس -> ننر
مادر عرب -> ام
مرتجع فلزی -> فنر
مسکوک نقره -> درهم
موی طلایی -> بور
ناپاک -> نجس
نهر -> رود
نیروها -> قوا
کشور آفریقایی -> چاد
کلام -> سخن