جواب مرحله 1018 جدولانه دو

28 فروردين 1397
جواب مرحله 1018 جدولانه دو

جواب مرحله 1018 جدولانه دو

بازداشتن -> نهی
از روی تصادف -> شانسی
بیرون کردن -> راندن
ناخن کشیدن روی پوست -> خاراندن
در آغاز -> بدوا
لقمه -> گراس
دریای عرب -> یم
بانگ قمری -> وت
اسیر -> بندی
کار چشم -> دیدن
استفراغ -> قیکردن
فکل -> کراوات
گروهی در داخل مجلس -> فراکسیون
منفجر شدن -> ترکیدن
اعدام نظامی -> تیرباران
از راه هوا حمل می‌شود -> هوابرد
همچون مادر -> مادرانه
اثر علی مؤذنی -> نهابینهخاکی
گل ثعلب -> ارکیده
از آلات موسیقی -> اکاردیون
تیم فوتبال انگلیس -> سوانسی
جنگیدن -> محاربه
فیلمی با بازی بهرام رادان -> طلوعتاریک
آن گاه -> اندی
پروین -> ثریا
واحد مقاومت الکتریکی -> اهم
شراب انگوری -> می
لمس کردن -> سودن
شرح -> بیان
مسکین -> حاجتمند
رود روسیه -> دن
اشاره به دور -> ان
جستارها -> مباحث
قایق -> زورق
گشودن معما -> حل
لب ساحل -> کرانه
فیلمی از سیف اله داد -> زیرباران
منکر وجود خدا -> اتهییست
بانگ قمری -> وت
درخت زبان گنجشک -> ون
مقعر -> کاو
یاری دهنده -> ممد
کهنه -> دیرین
ستاره کم‌نور -> سها
آب روستایی -> او
چاره کننده -> معالج
محل بازگشت -> مرجع
عددی دو رقمی -> شانزده
خبر -> نبا
از مرغ‌های شکاری -> قوش
نهی از هراسیدن -> مترس
چغندر پخته -> لبو
اثر امیر عشیری -> قلعهقهقهه
سرزنش کردن -> شماتت
اثر گی دو موپاسان -> بابایسیمون
وسیله تعیین جهت‌وزش باد -> بادنما
لحظه -> دم
حرف درد -> اوخ
عجله -> شتاب
مالدار -> بای
پرداخت -> پولیش
برتر از گوهر -> هنر
آسیاب آشپزخانه -> هاون
مسرور -> شادان
مفاهیم لطیف -> نکات
روز گذشته -> دی
از ادات پرسش -> کدام
خیار نارس -> کمبزه
پوست‌کن -> سلاخ
پریدن -> جستن
اثر شاتوبریان -> نبوغمسیحیت
عامل وراثت -> ژن
گرد مخدر -> هرویین
جزیره -> اداک
خالص و پاک -> بیالایش
اتومبیل مسافرکش -> تاکسی
آسایشگاه روانی -> تیمارستان
منسوخ شدن -> ورافتادن
بی‌ثمر -> بیهوده
آشتی -> سلم
اندام پرواز -> بال
مال‌دار -> دارا
صنم -> بت
از سبزی‌ها -> شوید
نیرنگ -> نارو
نیرو -> قوه
بنیاد نهادن -> تاسیس
فوتبالیست ایتالیایی -> زازا
مورچه -> مور
مردم -> خلایق
تراکتور کوچک -> تیلر
سخن‌چین -> غماز
ولایت‌ها -> امارات
تصدیق آلمانی -> یا
آلتی موسیقی شبیه سنتور -> قانون
قابل لمس -> ملموس
جاری -> روان
فانل -> قیف
رونق -> رواج
کلمه افسوس -> اوه
مقام -> منصب
رو به پایین -> سرازیر
تکبر و غرور -> فیس
درآمد حاصل از موقعیت‌ها -> رانت
چاکران -> خدم
از ترکیبات آلومینیوم -> الومین
یاری دهنده -> ممد
تازه -> نو
مایع حیات -> خون
رخساره -> خد
حرکت -> رانش
حرف دهن کجی -> یی
لازم و بایسته -> حتم
پایتخت نیجر -> نیامی
صاحب -> خداوند
صریح و آشکار -> نص
فیلمی با بازی لیلا اوتادی -> بیدمجنون
مجسمه -> تندیس