جواب مرحله 1016 جدولانه دو

28 فروردين 1397
جواب مرحله 1016 جدولانه دو

جواب مرحله 1016 جدولانه دو

روحانی نیست -> جسمانی
گهگاه، شاید -> احیانا
حیوان نجیب -> اسب
اثر جلال آل احمد -> اورازان
شهر مرکزی -> خنجین
جا -> محل
اراده -> عزم
شهر ایتالیا -> میلان
نوشابه الکلی -> لیکور
شهر بوشهر -> دیر
اثر ژولین گرین -> لویاتان
اثر علی اکبر سعیدی‌سیرجانی -> ضحاکماردوش
اثر علی شریعتی -> تحلیلیازمناسکحج
تصدیق انلگیسی -> یس
محل کرایه فیلم بود -> ویدیوکلوپ
پوشیده -> محجوب
ضمیمه -> پیوست
از ماه‌های میلادی -> اوریل
یک عدد -> یکی
قرض -> وام
مکان -> بنک
پول ترکیه -> لیر
شهر سینمایی آمریکا -> هالیوود
جام قهرمانی -> کاپ
از حبوبات -> ماش
روشندل -> نابینا
کیسه مسافران و شکارچیان بود -> توبره
شهر مرکزی -> مامونیه
قوم مغول -> تاتار
محبس -> زندان
دین -> وام
پوستین -> وات
رتبه کارمندی -> اشل
ادامه -> دنباله
کشور اروپایی -> اسلوواکی
پایخت چین -> پکن
توده غله پاک شده -> راش
بهشت جاوید -> عدن
از هم پاشیده -> تارومار
دوستی -> ود
گودال -> لان
حامی -> پشتیبان
حیا -> ازرم
گرفتگی زبان -> لکنت
بیشتر -> غالبا
باد -> ورم
ماده‌ای در قهوه -> کافیین
خوردن -> اکل
دمای بالای بدن -> تب
بوکسور -> مشتزن
بیشتر -> غالبا
مردم -> خلایق
مظهر استواری -> کوه
پرنده‌ای وحشی و حلال گوشت -> درنا
تعداد افراد خانواده -> خانوار
عرصه -> میدان
همراه بیداد -> داد
محکم کردن -> شد
بغل -> بر
فیلمی از جان شلزینجر -> فراترازقانون
میان‌تهی -> جف
خوراکی از برنج -> پلو
مجاز از آمریکا -> ینگیدنیا
کشورها -> ملل
از سوره‌ها -> انفال
از بلندی مسلط است -> مشرف
رتبه -> درجه
حزن و اندوه -> هم
حجت‌ها -> ادله
فیلمی از بهروز وثوقی -> دنیایابی
مال‌دار -> دارا
اثر پا -> رد
چاقوی آشپزخانه -> کارد
آسیب -> اک
از ایالات آمریکا -> ایندیانا
دروازه‌بان آرژانتینی -> رومهرو
جای کم عمق رودخانه -> گدار
عصب بزرگ -> سیاتیک
دو رویی -> نفاق
فیلمی با بازی گلشیفته‌فراهانی -> دودوست
بازرگانان -> تجار
شهر مرکزی -> کرهرود
اثر جمال‌زاده -> کهنهونو
حریر -> سیلک
منظره -> دورنما
اشاره به دور -> ان
حرف نفرت -> اف
نامرد -> لامروت
چشم -> دیده
حافظه -> یاد
دارایی‌ها -> اموال
پایتخت صربتسان -> بلگراد
مجرد -> عزب
به نفع او -> له
پول چین -> یوان
مقصود -> هدف
چریک -> پارتیزان
پرستنده -> عابد
حوزه عمل -> قلمرو
عامل تکثیر نهانزایان -> هاگ
ابر نزدیک زمین -> مه
جا کردن -> نصب
جهان -> دنیا
مخفی -> سری
توانایی -> وسع
نهان -> خفی
آدم بدقلق -> نرو
تلخ عرب -> مر
زوبین -> مک
سپیدار -> پد
بی‌تابی -> تاس
دست عرب -> ید
قیمت -> نرخ
چندین قافیه -> قوافی
محفوظ -> مصون
ایستاده -> برپا
کم‌حرف و متفکر -> سربتو
تازه به دوران رسیده -> ندیدبدید