جواب مرحله 1015 جدولانه دو

28 فروردين 1397
جواب مرحله 1015 جدولانه دو

جواب مرحله 1015 جدولانه دو

نشانه مفعولی -> را
مرکز استان شمالی -> ساری
فوتبالیست آلمانی -> گومز
بی پایه و اساس -> مندراوردی
پارچه گرمابه -> لنگ
لذیذ -> گوارا
زیبای دریایی -> پری
زشت -> انر
تیزهوشی -> ذکاوت
شیرین و گوارا -> نوشین
آسان‌گر -> کاتالیزور
شراب -> می
فوتبالیست آلمانی -> ایلکایگوندوغان
کنتراتچی -> پیمانکار
بی بند و بار -> ولنگار
کشور اروپایی -> اندورا
از انواع نان -> سنگک
کشور اروپایی -> لیتوانی
راندن مزاحم -> دک
طرح ارائه کردنی -> پیشنهاد
مشغولیت مفرح -> سرگرمی
شهر کرمان -> انار
گوشه‌ای در دستگاه ماهور -> اشور
ترسیده -> هراسان
پایتخت تانزانیا -> دودوما
حرص -> از
شبیه مرغابی -> غاز
در یک لحظه -> انا
هدایا -> تحفهها
شایستگی -> اهلیت
قدیمی -> دیرین
روز گذشته -> دی
در حال دویدن -> دوان
بانگ -> غو
باریک -> تنگ
در ضمن -> ضمنا
اثر علی اکبر سعیدی سیرجانی -> ضحاکماردوش
از سوخت‌ها -> گاز
نویسنده غیب گوی روستا -> روسو
پاک کردن -> زدودن
عجیب به نظر رسیدن -> غریبامدن
خسته شدن -> واماندن
گریزگاه -> مفر
بیهوده -> یاوه
ارمغان -> هدیه
بانگ سگ -> وغ
واحد نیروی الکتریسیته -> ولت
حرف نفی -> نه
یاری -> مدد
آتش قرآنی -> نار
کوفتن -> زدن
قسمت خارجی ساختمان -> نما
پیکر کوچکی به شکل انسان -> ادمک
قمر مصنوعی -> ماهواره
فریفته شدن -> غره
نام ترکی -> اد
تازه -> نوین
فوتبالیست پرتغالی -> المیدا
شهر کرمان -> نرماشیر
خودبین -> غد
دفتر نمایندگان دیپلماتیک‌یک‌کشور -> کنسولگری
ترشرو شدن -> بغکردن
خلاص -> رهایی
به وجود آوردن -> انشا
درخشیدن -> تابیدن
مؤسسه آموزش عالی -> دانشگاه
دارای پستی و بلندی -> ناهموار
اثر پا -> رد
خانقاه -> سردم
پسوند قید ساز از صفت -> انه
گیره -> پنس
عداوت -> کینه
جای قرار -> مقر
لحظه -> دم
آسمان -> سما
قمر مصنوعی -> یو
رستن -> نشا
ته‌بندی و جلد کردن کتاب -> صحافی
پشیمانی -> ندم
همچون مردان -> مردانه
خراب -> ویران
منسوخ شدن -> ورافتادن
اثر منصوره شریف‌زاده -> مولودششم
حرف ندا -> ای
نفرین شده -> ملعون
کاستی -> نقص
کشور آفریقایی -> نیجریه
قدیمی -> تاریخی
زهدان -> رحم
از ایالات آمریکا -> ورمونت
سردرد مزمن -> میگرن
معناها -> مفاهیم
مجرای خون -> رگ
خانه چوبین -> تارم
سپاهی -> لشکری
وسیله -> الت
دستگاه گیرنده امواج صوتی -> رادیو
منسوب به اداره -> اداری
کوشا -> فعال
همسر ابراهیم -> هاجر
مقصود -> مرام
فدراسیون جهانی فوتبال -> فیفا
نادان و کودن -> غت
تاخت و تاز -> یورش
فوتبالیست پرتغالی -> ادر
لطیف -> نرم
نخستین انسان -> ادم
ظاهر ساختمان -> نما
خوب -> نیک
پژمرده -> لس
ترسناک خیالی -> هیوا
نوعی حلوا -> لو
جوی‌ها -> انهار
دریاسالار -> ادمیرال
الاغ -> خر
استارت قدیمی -> هندل
مسیحیت -> ترسایی
شوم -> نامیمون