جواب مرحله 192 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 192 جدولانه یک

جواب مرحله 192 جدولانه یک

از امراض پا -> واریس
از حروف ندا -> ای
از داروهای مکمل غذایی -> مولتی ویتامین
از مدارک تحصیلی -> سیکل
از میوه ها -> آلو
از نژادها -> زردپوست
اصطلاحی در شطرنج -> مات
اظهار محبت کردن -> مهر ورزیدن
باغ معروف -> فدک
بالای بیگانه -> آپ
پافشاری -> ابرام
پمادی برای درمان التهام -> پی روکسی کام
پوشش ستور -> جل
پیکر درخت -> تنه
تذکر -> یادآوری
تزویر -> ریا
تشنه فریب -> سراب
تمام دهان -> کپ
تکیه کلام خودستا -> منم
جد رستم در شاهنامه -> سام
خار -> ذلیل
خدمت کننده -> خادم
خشک نیست -> تر
خودنمایی -> فیس
خویشان -> نزدیکان
داخل -> فرو
داروی ضد عفونت -> جنتامایسین
درخت تسبیح -> یسر
دریای عرب -> یم
دشمن سخت -> لد
دوست -> یار
دیرکرد -> تاخیر
دیگ بزرگ -> پاتیل
ربایش -> جذب
ردیف -> صف
رودی مرزی -> اترک
روشنی -> تابش
ریشه -> بن
زائو ترسان -> آل
زندگی کن -> زی
زنده -> حی
زیارت خانه خدا -> حج
سپهر -> فلک
سخن بیهوده -> یاو
شهر بادگیرها -> یزد
شهری در آلمان -> کلن
شهری در استرالیا -> سیدنی
صومعه -> دیر
عارضه ای در چشم -> التهاب قرنیه ای
عشوه -> ناز
فرشته صور -> اسرافیل
قطب مثبت -> آند
قطره ای برای چشم -> کلرام فنیگل
قلعه -> ارگ
گیاه خورشتی -> کرفس
لحظه -> آن
لوله گوارشی -> مری
ماده درون خمیردندان -> فلوراید
مایعی که کبد ترشح می کند -> زرداب
متحد -> ملتزم
محافظ مروارید -> صدف
محلی در مکه -> منا
مخفف خوب -> خب
مدرن -> نو
مذهب -> دین
مرگ چهارپا -> یوت
موش خرما -> راسو
نااستوار -> لق
ناسازگار -> مخالف
نپذیرفتن -> رد
نشانه تجاری -> آرم
نوعی بیماری تنفسی -> برونشیت
نوعی بیماری چشمی -> نزدیک بینی
نوعی زغال سنگ -> کک
نوعی شعر -> غزل
کهن سال -> مسن

powerbank