جواب مرحله 1001 جدولانه دو

28 فروردين 1397
جواب مرحله 1001 جدولانه دو

جواب مرحله 1001 جدولانه دو

پشیمانی -> ندم
تیم فوتبال ایتالیایی -> ااسرم
اثر غلامحسین ساعدی -> تاتارخندان
دور دهان -> نس
نترس -> بیباک
محبوب -> جانان
به پایان رسید -> تمت
سربلندی -> عزت
شهر اصفهان -> اردستان
گلو -> نای
مسافتی که تیر بتواند طی کند -> تیررس
ظرف آب خوری -> لیوان
فرسوده و از کار افتاده -> زواردررفته
اثر سیامک گلشیری -> اولینروزتابستان
شیر عرب -> اسد
آرزو داشتن -> تمنی
بول -> میز
خرده گرفتن -> ایراد
از بلاهای دنیای امروز -> تروریسم
واحد تحصیلی -> ترم
مقعر -> کاو
طاقت -> تاب
سستی و تنبلی -> کاهلی
تباه و هلاک -> دمار
به مراد نرسیده -> ناکام
جایز -> روا
حرکت عصبی غیر ارادی -> تیک
نام قدیم کلیبر -> بذ
ابزار درو -> داس
صد سال -> قرن
کبوتر صحرایی -> یمام
سرمایه جاودانی -> کار
اثر گی دو موپاسان -> لبخندبخت
محل خرید و فروش -> بازار
قبل از دیجیتال -> انالوگ
دشوار و سنگین -> وخیم
کشور آفریقایی -> سوازیلند
هراس و بیم -> هول
از حروف الفبا -> میم
اجازه و رخصت -> اذن
درونی -> تویی
سرودن -> گفتن
ظاهر ساختمان -> نما
افسوس -> دردا
پوشاک‌ها -> ملابس
زمان حال بودن -> است
حیله -> نیرنگ
بردبار و شکیبا -> خوددار
کشت بدون باران -> دیم
نیرومندی و قدرت -> توانایی
هیچ‌انگاری -> نهیلیسم
محصول قنادی -> شیرینی
اثر شولوخوف -> دنارام
خوش‌آیند -> دلنشین
سرما خوردن -> چاییدن
چشم چراندن -> دیدزدن
گیاهی روغنی و الیافی -> کتان
محل خیمه -> یورت
عهد -> زمانه
سوغات اصفهان -> گز
از کلام پرسش -> چی
شهر مازندران -> بابلسر
کشور آمریکای جنوبی -> کلمبیا
شکوه و جلال -> فر
شکم‌بند طبی -> گن
نصیب‌ها -> سهام
محموله -> بار
چرک و زرداب زخم -> هو
نیمه دیوانه -> خل
صحبت کردن -> گفتن
محل توقف کشتی -> لنگرگاه
دست مالیدن -> مس
زن گرفتن -> تاهل
یگانه بودن -> تنهایی
بیماری عفونی و مسری -> وبا
انبار غله -> راش
بلند شدن هواپیما -> تیکاف
لوچ -> دوبین
همراه شتم -> ضرب
دلیر و شجاع -> نیو
شهر روشنی -> نور
تیم فوتبال فرانسوی -> نانت
خوفناک -> سهمگین
نزد عرب -> لدی
کرم شب تاب -> اتشک
سالخورده -> مسن
ضربان قلب -> نبض
گلی درشت و پر پر -> داوودی
از سوره‌ها -> عادیات
اثر استاندال -> ارماسن
رشد کننده -> نامی
برجای بودن -> رکود
دردسر -> زحمت
پخش و پلا شدن -> ولوشدن
اثر عبدالحسین زرین‌کوب -> روزگاران
حصیر -> بوریا
جای خواب -> بستر
کنار -> لب
آش -> با
شهر مازندران -> بابل
سایه -> نش
شعله آتش -> الاو
پستاندار دریایی -> وال
داستان بلند -> رمان
از رواندازها -> لحاف
پشته و توده -> کومه
نیلی -> کبود
ماه -> قمر
رقصی در آمریکای جنوبی -> رومبا
پیمان -> عهد
حرف تصدیق -> اری
تصدیق آلمانی -> یا
نااستوار -> لق
مظهر لاغری -> نی
سهوی نیست -> عمدی
حرص -> از
پراکندگی -> شت
بلندی قامت -> قد
کشور آفریقایی -> نامیبیا
حرف ندا -> اهای
برای زیبایی می‌آویزند -> زیورالات
بهانه‌جویی کردن -> نقزدن